Hội ND TP Hà Nội: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 280 nghìn lượt cán bộ, hội viên, nông dân
09:52 - 30/09/2021
(KNTC) - Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Hội ND thành phố đã tổ chức 2.340 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 280.469 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.

(Ảnh minh họa)
Các cấp Hội bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và thành phố phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, đoàn thể đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân. Nội dung tuyên truyền tập trungvào: Luật Đất đai 2013, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật phòng, chống tham nhũng…

Hằng năm, Hội ND các cấp tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, tích cực tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các biện pháp về phòng, chống đại dịch Covid -19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, thiết thực như: Đăng tải 791 tin bài, truyên truyền trên hệ thống lao truyền thanh, trên trang Fanpage của Hội, Website của Hội... Hội ND các huyện, thị xã và cơ sở phối hợp với các ngành chức năng cùng cấp tổ chức 1.136 cuộc tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 15.536 lượt hội viên. Hội ND thành phố tiếp nhận và phát hành 11.760 tờ gấp tuyên truyền, 878 cuốn sổ tay pháp luật làm tài liệu tuyên truyền, sinh hoạt Hội.

Bên cạnh đó, các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực phối hợp tham gia 1.889 tổ hòa giải ở cơ sở với 6.535 thành viên; tham gia hòa giải 288 vụ, trong đó Hội trực tiếp hòa giải được 61 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nông dân, hòa giải thành 213 vụ việc; tiếp nhận 58 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, trong đó giải quyết 2 đơn thư thuộc thẩm quyền của Hội, chuyển cơ quan chức năng giải quyết 56 đơn thư không thuộc thẩm quyền; phối hợp với các ngành chức năng tiếp dân, tổ chức đối thoại với cán bộ, hội viên, nông dân…

Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao ý thức, hiểu biết của cán bộ, hội viên, nông dân trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại các địa phương trong thành phố.
Bình An
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp