Sóc Trăng: Phổ biến, giáo dục pháp luật cho 267.370 lượt hội viên, nông dân
11:36 - 21/09/2021
(KNTC)- Năm năm qua (từ năm 2017- 2021), công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các cấp Hội nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ Hội đã góp phần nâng cao hiểu biết, xây dựng ý thức sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân.

(Ảnh minh họa)

Với nhiều hình thức phổ biến đa dạng, phong phú như: Viết tin, bài trên trang thông tin điện tử của Hội ND tỉnh; qua công tác tiếp công dân, đối thoại giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân; qua các kỳ họp, hội nghị, hội thảo, sinh hoạt định kỳ; qua sinh hoạt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, Câu lạc bộ “Gia đình nông dân phát triển bền vững”…, các cấp Hội tổ chức hơn 7.934 cuộc phổ biến, giáo dục pháp luật cho 267.370 lượt hội viên, nông dân. Nội dung phổ biến tập trung vào các quy định của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật Giao thông đường bộ…

Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh còn phối hợp với các sở, ngành tổ chức 04 Hội thi “Nông dân tìm hiểu pháp luật”, thu hút 1.100 lượt cổ động viên tham gia. Riêng Hội ND huyện Mỹ Tú hàng năm đều phối hợp với phòng Tài nguyên và môi trường tổ chức hội thi tìm hiểu “Kiến thức môi trường” thu hút trên 500 cổ động viên.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội được gắn liền với hoạt động tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, công tác hòa giải tại cơ sở. Năm năm qua, các cấp Hội đã tham gia hòa giải 6.720 vụ việc mâu thuẫn tại nông thôn về tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình… góp phần bảo đảm trật tự xã hội ở nông thôn, hạn chế khiếu kiện vượt cấp, tăng cường khối đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Các cấp Hội thành lập 93 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, thu hút trên 2.750 cán bộ, hội viên tham gia. Câu lạc bộ góp phần phổ biến chính sách pháp luật đến với hội viên, nông dân, là nơi trao đổi kiến thức pháp luật, được tìm hiểu pháp luật tại tủ sách pháp luật của địa phương, các trang thông tin điện tử từ đó các thành viên phấn khởi, tích cực tham gia những buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ.

Song song với việc thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội ND tỉnh thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra nội dung phổ biến pháp luật thông qua phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật 5 cuộc tại 11 huyện, thị, thành phố; lồng ghép với kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân được 10 cuộc. Hội ND cấp huyện phối hợp với phòng Tư pháp thực hiện kiểm tra tại mỗi cơ sở một lần/năm.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp Hội quan tâm, làm chuyển biến nhận thức, hành vi, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân; các hoạt động tư vấn pháp luật, giải quyết đơn thư khiếu nại của hội viên, nông dân được thực hiện kịp thời, hiệu quả làm giảm tình trạng khiếu kiện, mâu thuẫn trong nội bộ nông dân, góp phần ổn định trật tự xã hội nông thôn.
 

Quang Huy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp