Hội ND Tp Hồ Chí Minh: Tổ chức 7.970 cuộc tuyên truyền cho 403.700 lượt cán bộ, hội viên, nông dân
11:36 - 21/09/2021
(KNTC)- Năm năm qua (từ 2017 – 2021), các cấp Hội ND Thành phố đã thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với các phong trào thi đua của Hội, đa dạng hóa hình thức phổ biến nhằm đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội đến với cán bộ, hội viên, nông dân.

(Ảnh minh họa)

Việc phổ biến tập trung vào các lĩnh vực như quản lý Nhà nước, Pháp lệnh cán bộ, công chức, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, các văn bản pháp luật mới, đặc biệt là các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19. Các cấp Hội phổ biến trên trang thông tin điện tử của Hội, các trang mạng xã hội (Fanpage, zalo…) do Hội quản lý, các cuộc thi trực tuyến, các hội nghị, sinh hoạt chi, tổ Hội, phát huy lực lượng tuyên truyền viên cơ sở, thành viên các Câu lạc bộ với phương châm “Mỗi thành viên Câu lạc bộ là một tuyên truyền viên”.

Năm năm qua, các cấp Hội đã tổ chức hơn 7.970 cuộc tuyên truyền với trên 403.700 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự; trang thông tin điện tử đăng tải 440 tin, bài nội dung liên quan đến các phong trào, hoạt động Hội, các mô hình sản xuất hiệu quả; biên soạn, phát hành 42.000 bản tin Vành Đai Xanh đến các chi, tổ Hội làm tài liệu sinh hoạt; cung cấp 174.450 tờ bướm, tờ rơi, áp phích tuyên truyền; 147.080 cuốn cẩm nang, sổ tay thông tin.

Các cấp Hội tích cực tham gia cùng chính quyền, các ngành chức năng tiếp công dân định kỳ hàng tuần và tham gia hòa giải 2.406 vụ mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ nông dân về tranh chấp đất đai, hợp đồng dân sự, vay mượn, mâu thuẫn gia đình… trong đó hòa giải thành 1.780 vụ việc. Ngoài ra, các cấp Hội trợ giúp pháp lý cho 19.227 trường hợp về lĩnh vực đất đai, vay vốn ngân hàng, chuyển quyền sử dụng đất, hôn nhân gia đình…

Để đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin, tìm hiểu chính sách, pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân, Hội ND các cấp thường xuyên rà soát, bổ sung sách pháp luật và các tài liệu trong tủ sách pháp luật, đảm bảo sách, tài liệu còn hiệu lực thi hành, bổ sung tài liệu mới, các đầu sách thiết thực với nhu cầu người đọc. Đến nay, cơ sở Hội có 102 tủ sách pháp luật với trên 10.000 đầu sách phục vụ nhu cầu thông tin cho hơn 41.000 hội viên, nông dân. Bên cạnh đó, Hội vận động, khuyến khích hội viên, nông dân tăng cường đọc báo online để cập nhật tin tức mới, tin nhanh liên quan đến đời sống, pháp luật.

Hàng năm, các cấp Hội tổ chức 39 lớp bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng cho trên 5.000 lượt cán bộ Hội, lực lượng tuyên truyền viên cơ sở làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, thành lập 14 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” có 173 thành viên tham gia và 157 mô hình về an ninh trật tự.

Các cấp Hội tập trung đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn nông thôn; kịp thời chia sẻ những thông tin, chính sách pháp luật mới cập nhật, giúp hội viên, nông dân nắm bắt và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự.
 

Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp