Các cấp Hội chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nông dân
10:58 - 14/09/2021
(KNTC)- Thời gian qua, Hội Nông dân các cấp trong cả nước đã phối hợp với các ngành cùng cấp trong việc tuyên truyền, tư vấn pháo luật; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân đạt được những kết quả nổi bật, góp phần nâng cao vị trí, vai trò của Hội trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân.
Hội Nông dân các cấp tiếp tục xây dựng và củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

Trong hơn 5 năm qua, Hội ND tỉnh Bình Định đã tổ chức 12.092 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 2.665.552 lượt cán bộ, hội viên nông dân. Tổ chức 251 lớp tập huấn về kiến thức pháp luật cho hơn 18.723 lượt người, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho 275.912 lượt người, chủ yếu các luật như: Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hòa giải, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Hôn nhân Gia đình… và các văn bản khác có liên quan.

 
Các cơ sở Hội đã xây dựng được 1.044 tổ hòa giải, số hòa giải viên là cán bộ Hội có 2.721 người; 1.103 tuyên truyền viên pháp luật. Trong 5 năm, các tổ hòa giải đã hòa giải thành công 7.779/9.307 vụ, hầu hết các vụ việc đều liên quan đến quyền lợi của nông dân.


Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp xây dựng các mô hình Câu Lạc bộ Nông dân với pháp luật. Tính đến nay toàn tỉnh có 80 Câu lạc bộ với 2.419 thành viên là những tuyên truyền viên nòng cốt, tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến từng hội viên và người dân trên địa bàn, tham gia hòa giải những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nông dân ngay tại cơ sở.


Hội Nông dân tham gia tiếp dân cùng lãnh đạo HĐND, UBND các cấp theo định kỳ (các cấp Hội tham gia tiếp 15.359 công dân, với 15.851 buổi tiếp). Trong 5 năm, toàn tỉnh đã giải quyết 6.350 vụ khiếu nại, tố cáo, trong đó Hội Nông dân các cấp trực tiếp giải quyết 18 vụ.

 
Để đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân, các cấp Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nư­­ớc.

 
Hàng năm, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chỉ đạo Hội Nông dân các cấp tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ hội viên nông dân, trong đó chú trọng nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ; Luật an toàn vệ sinh lao động; Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Luật đất đai, Bộ luật Dân sự, Bộ luật hình sự, Bộ Luật Lao động, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Giao thông đường bộ, Luật Bình đẳng giới, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Hôn nhân gia đình…


Ngoài ra các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến sâu rộng tới 150 cơ sở Hội, 1.426 chi Hội và 2.370 tổ Hội với nhiều hình thức dễ hiểu, dễ nhớ.


Trong 05 năm (2017 - 2021), Hội Nông dân tỉnh đã ban hành trên 160 văn bản chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền về PBGDPL; tổ chức 2.403 buổi tuyên truyền pháp luật cho trên 150.400 lượt hội viên; trợ giúp pháp lý cho 13.085 lượt cán bộ hội viên; tổ chức 32 lớp tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ, kỹ năng tư vấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 1.920 cán bộ Hội các cấp; hoạt động Ngày pháp luật, xây dựng câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, xây dựng tủ sách pháp luật, làm nơi sinh hoạt giúp nông dân nâng cao hiểu biết, nhằm hạn chế khiếu kiện vượt cấp.


Các cấp Hội trực tiếp hòa giải 247 vụ, hòa giải thành công 221 vụ, đạt 89,4% tại các cơ sở, đảm bảo được quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, làm giảm thiểu khiếu nại, tố cáo vượt cấp, đông người, qua đó giúp nông dân hiểu và chấp hành nghiêm pháp luật. Hội Nông dân các cấp tiếp tục xây dựng và củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật với mạng lưới 150 báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở, 20 báo cáo viên cấp huyện, tỉnh.


Cùng với 89 CLB Nông dân với pháp luật, Hội ND tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các Hội ND các huyện và cơ sở xây dựng 6 mô hình điểm về “Hội Nông dân tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện Quy chế dân chủ và tham gia giám sát phản biện xã hội” tại các xã Phụng Công (huyện Văn Giang); xã Phú Thịnh (huyện Kim Động); xã Đông Kết (huyện Khoái Châu); xã Đại Đồng (huyện Văn Lâm); xã Hòa Phong (thị xã Mỹ Hào).


Tại các mô hình điểm, công tác tư vấn pháp luật, hòa giải, giải đáp các vướng mắc được thực hiện thường xuyên, trở thành địa chỉ tin cậy cho nông dân tìm đến khi có vướng mắc pháp luật hoặc mâu thuẫn trong nội bộ nông dân.


Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức 134 buổi tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 3.598 lượt cán bộ, hội viên nông dân.


Nhìn chung thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của các cấp Hội Nông dân đã thực sự có tác động đến nhận thức của cán bộ và hội viên nông dân, hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của nông dân từng bước được nâng lên, qua đó tạo niềm tin của cán bộ, hội viên nông dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 

Thu Ngân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp