Hội ND Kon Tum: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 150 nghìn lượt cán bộ, hội viên, nông dân
15:47 - 24/08/2021
(KNTC) - Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Hội ND trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được 3.193 buổi cho 151.849 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.

(Ảnh minh họa)
Các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, đoàn thể thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào: Việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện Quyết định 81, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Tiếp công dân, Pháp lệnh thực hiện dân chủ xã , phường, thị trấn, Luật trợ giúp pháp lý,... Phối hợp với các ngành liên quan lồng ghép triển khai thực hiện đề án "Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước", "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm"...

Hằng năm, Hội ND tỉnh đã biên soạn và phát hành 2.800 cuốn Thông tin nông dân đến các chi Hội; duy trì, đổi mới hoạt động của website Nông dân Kon Tum với nhiều nội dung, bài viết kịp thời tình hình hoạt động của các cấp Hội; cấp phát trên 3.000 đầu sách các loại, 8.800 tờ rơi, báo NTNN... cho các cơ sở Hội, cán bộ và hội viên, nông dân; biên soạn và cấp phát 840 cuốn tài liệu tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn phối hợp thực hiện 1.419 buổi tư vấn, trợ giúp pháp lý cho 28.225 người; tiếp nhận và giải quyết 601/686 đơn, thư khiếu nai, tố cáo của cán bộ, hội viên, nông dân; tổ chức 126 cuộc đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với hội viên, nông dân...

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ, hội viên, nông dân trong việc chấp hành pháp luật, hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện tại các địa phương trong tỉnh.
Quốc Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp