Long An: Sáu tháng đầu năm 2021, tổ chức hơn 8.160 cuộc phổ biến, giáo dục pháp luật
09:19 - 10/08/2021
(KNTC)- Sáu tháng đầu năm 2021, Hội ND tỉnh triển khai Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho cán bộ tỉnh và cán bộ chủ chốt của các huyện, thị, thành Hội; đồng thời chỉ đạo Hội ND cấp huyện chỉ đạo Hội cơ sở phối hợp với ngành tư pháp và các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền phổ biến, quán triệt cho cán bộ, hội viên, nông dân.

(Ảnh minh họa)
Các cấp Hội đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản pháp luật mới như: Luật Lao động 2019, Luật Hòa giải đối thoại tại tòa án năm 2020, Luật Thanh niên, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật tổ chức Quốc hội sửa đổi năm 2020, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, các văn bản liên quan đến tình hình nông nghiệp, nông dân và nông thôn như: Luật Hòa giải cơ sở, Luật Hợp tác xã, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Luật An ninh mạng, Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cho cán bộ, hội viên, nông dân.


Thông qua các hình thức tuyên truyền tại sinh hoạt chi, tổ Hội; Câu lạc bộ nông dân; phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp tài liệu pháp luật; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh xã, ấp, khu phố; đăng tải thông tin pháp luật trên Website của Hội; thông qua hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, qua hoạt động tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở, 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã tổ chức 8.162 cuộc phổ biến, giáo dục pháp luật cho 170.646 lượt người tham dự.


Bên cạnh đó, Hội còn chủ động phối hợp với Mặt trận, Tư pháp và các ban, ngành đoàn thể nắm bắt và hòa giải kịp thời 624 vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn.


Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định về xây dựng xã tiếp cận pháp luật, Hội ND tỉnh yêu cầu các huyện, thị, thành phố có kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn Hội cơ sở tham gia xây dựng xã tiếp cận pháp luật nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền được thông tin về pháp luật; kịp thời tháo gỡ mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị trong thi hành pháp luật trên địa bàn cấp xã; cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; đảng bộ, chính quyền cấp xã trong sạch, vững mạnh./.

Quang Huy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp