Quảng Ngãi: Phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trên 90.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.
10:29 - 05/08/2021
(KNTC)- Từ năm 2011 đến nay, Hội Nông dân tỉnh  đã tổ chức 10 lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền cho 1.000 lượt cán bộ Hội Nông dân các cấp.  Đồng thời, hàng quý phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông tin thời sự, cung cấp đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nông dân.
Các cấp Hội đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trên 90.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân. 
 
Đồng thời, các cấp Hội cũng đã tổ chức 40 Hội nghị cho 6.000 lượt cán bộ Hội Nông dân các cấp. Ngoài ra, Hội còn cử cán bộ tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Đảng bộ Khối để học hỏi, trau dồi, nâng cao kỹ năng tuyên truyền. Bên cạnh nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp còn được giao nhiệm vụ kịp thời nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Hội và làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các ngành liên quan trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc của nông dân.


Để có thông tin đầy đủ, chuẩn xác, cung cấp cho báo cáo viên làm tốt công tác tuyên truyền, hàng quý Hội Nông dân tỉnh đã cung cấp Bản tin Nông dân Quảng Ngãi và một số thông tin về tình hình dư luận xã hội cũng như định hướng tư tưởng. Ngoài ra, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh còn thành lập Tổ thu thập thông tin phản ánh, kiến nghị về vấn đề bức xúc và vi phạm trong tổ chức thực hiện chính sách,pháp luật liên quan trực tiếp đến nông dân; Cung cấp địa chỉ email, số điện thoại đường dây nóng của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của HND tỉnh đến với hội viên nông dân trong tỉnh; lập đường dây nóng tiếp nhận những kiến nghị về vấn đề bức xúc và vi phạm trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến nông dân.

 
Hội ND tỉnh đã  tổ chức điều tra xã hội học điều tra kết quả thực hiện một số chính sách liên quan nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chỉ đạo các cấp Hội tăng cường hơn nữa nhiệm vụ nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân để có định hướng nội dung tuyên tuyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

 
Kết quả, trong 10 năm qua, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp Hội trong tỉnh đã trực tiếp báo cáo tại 312 Hội nghị tuyên truyền do Hội Nông dân tỉnh trực tiếp tổ chức, có 3.246 lượt/người/ cán bộ, hội viên nông dân tham gia; tổ chức gần 1.120 Hội nghị tuyên truyền do Hội Nông dân cấp huyện, thị, thành phố và cơ sở tổ chức, có hơn 80.000 lượt/người tham gia.

 
 Các nội dung tuyên truyền chủ yếu là Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình thời sự trong nước và quốc tế; các chủ đề về dân tộc, tôn giáo, an ninh tổ quốc, bảo vệ môi trường biển đảo, môi trường nông thôn, xây dựng nông thôn mới, sản xuất nông nghiệp sạch…

 
Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tuyên truyền viên, Ban Chủ nhiệm và thành viên các Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật, hàng năm, Hội ND tỉnh phối hợp với các ngành Tư pháp, Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật. Nội dung tập huấn tập trung vào một số lĩnh vực như: Luật Đất đai năm 2013, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, Luật Hôn nhân & gia đình và Nghị định số 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và Luật phòng, chống tham nhũng.


Đi đôi với hệ thống tuyên truyền tại cơ sở, Hội ND tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2019- 2023. Các cấp Hội đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trên 90.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân. 

 
Nhờ chú trọng tới chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội nên công tác Hội và phong trào nông dân ngày càng được hội viên, nông dân nhiệt tình hưởng ứng, tham gia.
 

Phương Linh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp