Hội ND Lai Châu: Phối hợp tổ chức tư vấn pháp luật trực tuyến cho nông dân
16:58 - 30/07/2021
(KNTC)-Trong 6 tháng đầu năm 2021, khắc phục khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây làm ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, các cấp Hội ND của tỉnh đã phối hợp với ngành thông tin, truyền thông sẵn sàng tổ chức tư vấn pháp luật trực tuyến cho hội viên, nông dân.

(Ảnh minh họa)

Trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Hội ND đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện rà soát các điểm Bưu điện - Văn hóa trên địa bàn tỉnh.  Hiện nay có 28 điểm Bưu điện - Văn hóa xã tại 08/08 huyện, thành phố đủ tiêu chuẩn phục vụ để nông dân được tư vấn pháp luật trực tuyến tại địa phương đó là 05 điểm thuộc huyện Tam Đường, 07 điểm thuộc huyện Sìn Hồ, 06 điểm thuộc huyện Tân Uyên, 01 điểm thuộc thành phố Lai Châu, 03 điểm thuộc huyện Than Uyên, 03 điểm thuộc huyện Phong Thổ, 01 điểm thuộc huyện Nậm Nhùn, 02 điểm thuộc huyện Mường Tè.. Đồng thời tiếp tục kiểm tra, rà soát hệ thống Điểm Bưu điện - Văn hóa xã sẵn sàng phối hợp với Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để nông dân được tư vấn pháp luật trực tuyến tại địa phương khi có nhu cầu.

Bên cạnh đó, Hội các cấp đã phát hành 1.370 cuốn Thông tin Nông dân Lai Châu và 1.385 tờ gấp hỏi, đáp về Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, nước sạch vệ sinh môi trường, các quy định bảo vệ môi trường. các huyện, thị hội cũng chủ động tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú như: Huyện Tam Đường biên soạn và phát hành 400 quyển tài liệu hỏi đáp về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND, 10.000 tờ gấp tìm hiểu pháp luật về bầu cử; cấp phát 400 cuốn Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Huyện Sìn Hồ cấp phát 20.000 tờ gấp về luật bầu cử và phát sóng 06 chuyên mục “Phổ biến kiến thức pháp luật”; treo băng zôn, khẩu hiệu 30 cái, vẽ Pa nô tại 03 cụm và tuyên truyền qua mạng loa xe lưu động 16 lượt…

Cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các cấp Hội tích cực tham gia hòa giải, kiện toàn hoạt động của 92 tổ hòa giải với 5.171 thành viên ở các địa bàn dân cư. Trong 6 tháng đầu năm 2021, các tổ hòa giải đã thực hiện hòa giải thành 383/479 vụ việc (hòa giải không thành 33 vụ việc, đang hòa giải 60 vụ việc, không thuộc thẩm quyền 02 vụ việc, gửi lên cấp trên 01 vụ việc).  

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân được các cấp, các ngành thực hiện đúng quy định của pháp luật. Khi có các đơn thư liên quan đến nông dân, Ủy ban nhân dân các cấp đều mời Hội Nông dân cùng cấp tham gia tiếp và giải quyết. Đối với các vụ việc phức tạp, Ủy ban nhân dân các cấp và các ngành chức năng mời Hội Nông dân tham gia đối thoại, vận động nông dân chấp hành các quy định của pháp luật. Cụ thể, Hội ND tham gia tiếp 477 người với 353 vụ việc. Nội dung chủ yếu liên quan đến việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ di dân tái định cư; chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng; giải quyết tranh chấp đất đai, thủ tục hành chính về đất đai. Các cấp Hội đã tham gia giải quyết 370 đơn đạt tỷ lệ 84,7%. Qua đó, cơ bản các vụ việc liên quan đến nông dân đều được giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân góp phần giữ gìn an ninh, trật tự xã hội.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đã được các cấp Hội đẩy mạnh, kết hợp việc phòng chống dịch covid -19 và triển khai thực các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao kiến thức, nhận thức pháp luật của cán bộ, hội viên, nông  góp phần tạo sự chuyển biến toàn diện hơn cho nông thôn trên địa bàn của tỉnh./.
                                                                                             

Phan Tùng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp