Hội ND Thái Nguyên: Duy trì hoạt động của 15 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật"
16:32 - 28/07/2021
(KNTC) - Thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, sáu tháng đầu năm 2021, các cấp Hội đã củng cố và duy trì hoạt động 15 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật".

(Ảnh minh họa)
Năm 2021, các cấp Hội tiếp tục củng cố, duy trì hoạt động của 15 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" với 610 thành viên tại 14 xã, phường, thị trấn của 11 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó có một số Câu lạc bộ hoạt động nổi bật, điển hình như Câu lạc bộ xã Phú Đình, huyện Định Hóa; xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên; xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai.

Các Câu lạc bộ hoạt động với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực; đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ cho 150 lượt thành viên Câu lạc bộ; phối hợp với các cấp chính quyền tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập huấn kiến thức pháp luật cho 360 lượt cán bộ, hội viên, nông dân; tham gia giải quyết nhiều bức xúc, mâu thuẫn của hội viên, nông dân... Thông qua Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" đã tuyên truyền, cung cấp các kiến thức pháp luật cơ bản, liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của hội viên, nông dân.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã chủ động tổ chức 2.139 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 154.266 lượt hội viên, nông dân; phối hợp tổ chức 258 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 16.5050 lượt hội viên, nông dân; phát 130 cuốn sổ tay hỏi đáp Luật phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, 6.000 tờ gấp pháp luật về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 900 tờ gấp về Luật Đất đai, 3.000 cuốn Bản tin nông dân; trang bị miễn phí Báo NTNN, tạp chí Trang trại Việt cho 178 cơ sở Hội...

Các cấp Hội ND trong tỉnh tiếp tục củng cố, duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" nhằm tăng cường hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và kịp thời nắm bắt tâm tư, giải quyết vướng mắc của hội viên, nông dân.
Đức Thịnh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp