Hội ND Thái Nguyên: Phối hợp tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trên 16.500 lượt hội viên, nông dân
15:02 - 23/07/2021
(KNTC) Thời gian qua, các cấp Hội đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn.

Ảnh minh họa
Sáu tháng đầu năm 2021, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức  258 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 16.505 lượt hội viên, nông dân.
 
Đồng thời tiếp tục duy trì các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại xã Lục Ba, xã Cù Vân - huyện Đại Từ, xã Hóa Thượng - huyện Đồng Hỷ, thị trấn Hương Sơn, xã Kha Sơn - huyện Phú Bình, xã Tràng Xá - huyện Võ Nhai, xã Tức Tranh, xã Cổ Lũng - huyện Phú Lương, phường Lương Sơn – Thành phố Sông Công, xã Thanh Định - huyện Định Hóa, xã Đông Cao – Thị xã Phổ Yên, xã Lâu Thượng - huyện Võ Nhai, xã Phú Đình - huyện Định Hóa và xã Cao Ngạn – Thành phố Thái Nguyên.
Ngoài ra, Hội ND còn triển khai việc xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 120 của Bộ Chính trị Khóa XI “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả việc thực hiện Quyết định  81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội tham gia hòa giải các vụ tranh chấp trong nội bộ nông dân chủ yếu là đất đai, tài sản, hôn nhân gia đình, hòa giải thành nhiều vụ việc, số còn lại chuyển về cơ quan chức năng tiếp tục giải quyết. Trong quá trình hòa giải, ngoài việc vận dụng các quy định của pháp luật, các hòa giải viên còn linh hoạt vận dụng các phong tục, tập quán, tình làng nghĩa xóm, chuẩn mực đạo đức ở địa phương để phân tích, hướng dẫn, giúp đỡ, thuyết phục các bên tranh chấp tự thỏa thuận và đi đến tự giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ hội viên, nông dân góp phần giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân, củng cố, phát huy những tình cảm và đạo lý truyền thống tốt đẹp trong gia đình và cộng đồng dân cư; phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự địa phương./.
 
Nguyễn Duy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp