Thành phố Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, nông dân
09:49 - 31/05/2021
(KNTC) – Những năm qua, các cấp Hội thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, năng lực cho cán bộ, hội viên nông dân, bổ sung cán bộ cho Đảng và chính quyền địa phương.
Hội ND các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ và nghị quyết của Hội nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý vi phạm theo quy định nhằm phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành các cấp Hội (Ảnh minh họa)Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Hội Nông dân thành phố tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với các đồng chí cán bộ chủ chốt thành phố và các quận, huyện; chỉ đạo xây dựng “Chuyên mục lấy ý kiến cán bộ, hội viên, nông dân tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI thành phố Hải Phòng và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII” nhiệm kỳ 2020-2025 trên trang Website Hội Nông dân thành phố Hải Phòng.


 Hàng tuần, tháng, Hội còn chỉ đạo tổng hợp báo cáo nắm bắt tình hình dư luận xã hội từ các cấp Hội đều về Đại hội Đảng bộ các cấp, gắn với báo cáo tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phối hợp cùng cơ quan chức năng thông tin kịp thời, tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố.


Hội Nông dân các huyện, quận tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân, tham gia, đóng góp ý kiến vào các nghị quyết, quyết định của cấp uỷ, chính quyền địa phương liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tham gia giám sát các hoạt động của chính quyền các cấp theo quy định của Pháp luật; thực hiện tốt Pháp lệnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.


 Hội Nông dân các cấp tổ chức lấy ý kiến tham gia dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố. Đã có hàng trăm ý kiến tâm huyết, trách nhiệm tham gia vào các văn kiện Đại hội.


Bên cạnh đó, các cấp Hội đã phối hợp với các ngành tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, hội viên, nông dân tham gia xây dựng các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, năng lực cho cán bộ, hội viên, nông dân, bổ sung cán bộ cho Đảng và chính quyền địa phương.


Trong năm, tổ chức Hội đã lựa chọn và giới thiệu 62 đồng chí là cán bộ, hội viên ưu tú để kết nạp Đảng, đến nay toàn thành phố có 15.713 hội viên nông dân là đảng viên.


Thực hiện Quy định số 1618 của Ban Thường vụ Thành ủy quy định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, đồng chí Bí thư Đảng đoàn – Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đã trực tiếp trả lời, giải đáp những thắc mắc, hoặc các ý kiến tham gia góp ý, phản ánh của đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân các cấp về các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.


 Từ đó, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đưa ra biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời hoặc kiến nghị lên cấp có thẩm quyền giải quyết; chỉ đạo các cấp Hội tích cực, chủ động nắm bắt khó khăn, vướng mắc của hội viên nông dân để báo cáo chính quyền địa phương các cấp, phối hợp tham gia tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất.


Các cấp Hội đã phối hợp với ngân hàng Chính sách Xã hội Hải Phòng xem xét gia hạn nợ, cơ cấu nợ cho hội viên nông dân vay vốn các chương trình tín dụng chính sách; đẩy mạnh giải ngân vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp để hỗ trợ thêm vốn đầu tư phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh mới, theo hướng tập trung, liên kết “4 nhà”.


Tới đây, các cấp Hội tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngành, đoàn thể chính trị xã hội cùng cấp trong việc tiếp công dân, lắng nghe nguyện vọng của nông dân, từng bước giúp nông dân tháo gỡ, giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng trong nội bộ nông dân, góp phần ổn định chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội ở địa phương; tham gia giám sát hoạt động của chính quyền các cấp theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Tiếp tục tuyên truyền về hiến pháp, luật đất đai (sửa đổi), luật hòa giải cơ sở, luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí (sửa đổi), quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã hội.

 
Các cấp Hội tiếp tục thực hiện Quyết định số 1737, 1738 của Ban Thường vụ Thành uỷ về quy định trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền trong việc tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quy chế đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với nhân dân.
 


 

Thành Tuyên
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp