Hội ND Hòa Bình: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 13 nghìn lượt hội viên, nông dân
16:47 - 29/06/2021
(KNTC) - Sáu tháng đầu năm 2021, thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội đã tổ chức 160 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 13.468 lượt hội viên, nông dân.

(Ảnh mình họa)
Hội ND tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội xây dựng kế hoạch, chủ động triển khai thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, UBND các cấp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân về các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của hội viên, nông dân như: Hiến pháp năm 2013, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Tiếp công dân, Pháp lệnh thực hiện dân chủ xã , phường, thị trấn, Luật trợ giúp pháp lý, việc thực hiện Quyết định 81...

Hình thức tuyên truyền được các cấp Hội tổ chức phong phú, đa dạng trên trang Thông tin điện tử của Hội ND tỉnh; hệ thống loa phát thanh tại cơ sở; xây dựng 05 mô hình điểm thực hiện Quyết định 81; lồng ghép thông qua các buổi hội thảo, tập huấn; sinh hoạt chi, tổ Hội, Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật"; vận động tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với việc xây dựng, thực hiện nội quy, quy chế, hương ước, quy ước của địa phương...

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã phối hợp với ngành Công an hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống tội phạm, tội phạm mua bán người đến các cơ sở Hội và xây dựng 21 mô hình tự quản về an ninh trật tự; củng cố, duy trì hoạt động của 84 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" với 1.600 thành viên; phối hợp giải quyết 101 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, tham gia hòa giải thành 57/81 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nông dân...

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao hiểu biết cho cán bộ, hội viên, nông dân trong việc chấp hành pháp luật, hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại các địa phương trong tỉnh.
Quang Đăng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp