Hội ND TP Đà Nẵng: Duy trì sinh hoạt 42 Câu lạc bộ “Nông dân pháp luật”
10:23 - 24/06/2021
(KNTC) - Sáu tháng đầu năm 2021, thành Hội đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội bám sát sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, nhất là các chi ủy, chi bộ ở khu dân cư, đảng bộ ở cơ sở để tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội đã chủ động phối hợp với chính quyền cùng cấp, các ngành liên quan giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở; phối hợp duy trì sinh hoạt 42 Câu lạc bộ “Nông dân pháp luật” tại 42/42 cơ sở Hội.


Ngoài ra, Hội còn tham gia nắm bắt tình hình, phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân với Đảng, Nhà nước và Hội cấp trên; tham gia giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước tại địa phương; thực hiện chức năng đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng và chính quyền; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên nông dân, góp phần xây dựng, thực hiện QCDC ở cơ sở.

Các cấp Hội tổ chức được 282 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác Hội, phát triển hội viên, cho vay và sử dụng vốn vay, nâng cao chất lượng hội viên và sinh hoạt Hội, về tình hình sản xuất và đời sống của cán bộ, hội viên.
Hội ND thành phố chủ trì ban hành kế hoạch giám sát chuyên đề hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh tại ngân hàng CSXH huyện Hòa Vang, quận Sơn Trà và UBND xã Hòa Sơn, Hòa Phú (huyện Hòa Vang) và UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà). Hội ND các quận, huyện tổ chức đoàn giám sát theo chuyên đề đã đăng ký với cấp ủy cùng cấp, tham gia với MTTQ cùng cấp giám sát, phản biện khi có yêu cầu. 


Các cấp Hội tổ chức được 974 buổi tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác Hội, nhất là việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19; an toàn giao thông; vận động nông dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống các tệ nạn xã hội; thực hiện chương trình “Chống rác thải nhựa” trong sản xuất nông nghiệp cho 12.239 lượt cán bộ, hội viên nông dân.
Ngoài ra, thành Hội đã tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho gần 80 cán bộ từ thành phố đến cơ sở; xây dựng mô hình điểm “Gia đình nông dân xứ đạo gương mẫu tham gia giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông” tại chi Hội Nông dân thôn Lệ Sơn 2, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, giai đoạn 2021-2025.
Hải Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp