Hội ND Bình Phước: Triển khai 52 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
10:03 - 17/06/2021
(KNTC) - Năm 2020, các cấp Hội đã chủ trì phối hợp cùng các ngành chức năng thực hiện tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với hội viên nông dân. Kết quả, Hội đã tổ chức 52 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 5.460 người tham dự.

Các văn bản được Hội tập trung tuyên truyền như: Luật Đất đai và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Hôn nhân, Luật tiếp Công dân, Luật hòa giải cơ sở..., các văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
 
Riêng Hội ND tỉnh đã thực hiện 19 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ hội viên nông dân, trong đó có 6 hội nghị tuyên truyền chuyên đề về Luật giao thông đường bộ, 01 Hội nghị tọa đàm về Luật giao thông dường bộ với tổng số 2.073 người tham gia.
 
Ủy ban kiểm tra các cấp Hội đã tham mưu cho Ban Thường vụ Hội ND cùng cấp thực hiện 362 cuộc kiểm tra ở các cấp Hội. Ủy ban kiểm tra Hội ND tỉnh đã phối hợp thực hiện 24 cuộc kiểm tra, sau kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở chấn chỉnh những việc làm còn hạn chế, yếu kém, góp ý tìm giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới hiệu quả hơn.
 
Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh đã tổ chức thành lập mới 06 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" với 375 thành viên tham gia tại các xã: Minh Hưng (huyện Chơn Thành), Tân Hưng (huyện Đồng Phú), Nghĩa Trung (huyện Bù Đăng), Thanh Hòa (huyện Bù Đốp), Phước Minh, Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập).
 
Tỉnh đã tổ chức 11 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo cho 1.192 cán bộ Hội ND cấp huyện, cơ sở, thành viên tổ hòa giải, tổ an ninh nhân dân thuộc 11 huyện, thị , thành phố.
 
Ngoài ra, Hội ND tỉnh còn xây dựng được 03 mô hình cơ sở điểm thực hiện Quyết định 81 gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở 03 huyện: Phú Riềng, Bù Hớn Quản, thành phố Đồng Xoài.
 
Năm 2020, 11 Hội ND huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã tổ chức thành lập mới 19 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" với 1.330 thành viên tham gia; tổ chức 22 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo cho 2.090 cán bộ Hội ND cơ sở, chi Hội, thành viên tổ hòa giải, tổ an ninh nhân dân thuộc 111/111 cơ sở Hội trong tỉnh. Hội ND các cấp đã phối hợp, tham gia hòa giải 94 vụ việc (có 54 vụ việc Hội trực tiếp hòa giải thành), nội dung chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai, tài sản, đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân.
Khánh Huyền
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp