Quảng Ngãi: Nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên, nông dân
09:52 - 06/05/2021
(KNTC) – Thời gian qua, các cấp Hội tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Hội ND tỉnh đẩy mạnh công tác tuyền truyền, quán triệt nội dung Hiến pháp năm 2013 đến cán bộ, hội viên, nông dân (Ảnh minh họa)Hội ND tỉnh đã ký kết với Sở Tư pháp Chương trình phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2019- 2023; tập trung PBGDPL và kỹ năng tư vấn, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở cho cán bộ, hội viên nông dân làm công tác PBGDPL, tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho 210 hội viên tại huyện Trà Bồng, Sơn Tịnh và Minh Long và hướng dẫn chi Hội tổ chức sinh hoạt tại thôn.

 
Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp hòa giải 76 vụ chủ yếu tranh chấp liên quan đất đai, hôn nhân gia đình, phối hợp giải quyết 205 đơn thư khiếu nại, tố cáo.


Triển khai kế hoạch số 107 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về việc xây dựng mô hình chỉ đạo Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát phản biện xã hội tại xã Trà Tân, huyện Trà Bồng; tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật và tập huấn nghiệp vụ hòa giải, giải quyết khiếu nại tố cáo cho 100 đại biểu là thành viên CLB và hòa giải viên tổ hòa giải tại xã và gần 300 hội viên nông dân tại các thôn tại thôn Trường Biện, Trường Giang và Trà Ót thuộc xã Trà Tân (huyện Trà Bồng) đồng thời thành lập Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, nâng tổng số CLB trong toàn tỉnh lên 70 CLB.


Gắn liền với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Ban chủ nhiệm các CLB thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể liên quan tham gia tiếp công dân.


Các CLB đều xây dựng quy chế hoạt động. Hàng tháng, Ban Chủ nhiệm CLB tổ chức sinh hoạt phổ biến tuyên truyền pháp luật, giải đáp những vướng mắc pháp luật của hội viên, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa văn nghệ, cung cấp tài liệu, tờ rơi, cho mượn sách báo.


Qua các buổi sinh hoạt đã giúp cho các thành viên CLB nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, tích cực tuyên truyền, pháp luật đến từng hội viên, nông dân; đồng thời tổng hợp những đề xuất, kiến nghị với các cơ quan ban, ngành liên quan có biện pháp giải quyết kịp thời, làm tốt hơn việc hòa giải những mâu thuẫn phát sinh ngay tại cơ sở.


Thông qua các buổi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cán bộ của CLB đã tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giải thích cho nông dân về những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, mâu thuẫn trong cộng đồng, góp phần hạn chế khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo của người dân.


Các CLB đã giúp Hội ND cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động hội viên nông dân chấp hành nghiêm pháp luật.


 Đồng thời, CLB cũng là nơi giúp cán bộ, hội viên nông dân giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về pháp luật, giúp hội viên nắm vững những quy định mới, nâng cao ý thức tự giác học tập và tuân thủ pháp luật, hiểu biết hơn về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

 

Nhất Thu
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp