Quảng Bình: Tổ chức tuyên truyền chính sách, pháp luật cho trên 650.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân
11:18 - 03/06/2021
(KNTC)- Thời gian qua, các cấp Hội trong tỉnh đã đẩy mạnh phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình thời sự trong nước và thế giới; thông tin các nội dung liên quan theo sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của cấp ủy cùng cấp và Hội cấp trên cho 100% hội viên, nông dân.
 

Các cấp Hội bám sát kế hoạch, định hướng của Ban Tuyên giáo các huyện, thị, Thành ủy, của Hội cấp trên để làm tốt công tác tuyên truyền. Kịp thời nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên để phản ánh, tham mưu cho cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng dư luận xã hội. Tích cực đối thoại, giải đáp những vướng mắc của hội viên nông dân; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, tạo sự thống nhất trong tư tưởng, hành động và sự đồng thuận trong xã hội.


Trong 10 năm qua, các cấp Hội đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức hàng chục cuộc đối thoại với hội viên nông dân, nổi bật là  tham mưu tổ chức 03 hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với hội viên nông dân là các chủ trang trại, gia trại trong năm 2016, 2017, 2018; sau các hội nghị đối thoại, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan tập trung tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong tổ chức sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.


Từ năm 2011 đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức trên 2.550.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó tổ chức tuyên truyền miệng cho trên 650.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân.


Kịp thời nắm bắt tình hình, phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên nông dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề nổi cộm, nhạy cảm như: Sự cố môi trường biển năm 2016; các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, dân tộc, tôn giáo;  giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh…


Hàng năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cấp Hội tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, hội viên, nông dân; nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân, dư luận xã hội; kịp thời phản ánh cho Hội cấp trên, cấp ủy đảng, chính quyền; đồng thời định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần ổn định tinh hình, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.


Được biết, năm 2020, các cơ quan hành chính trong tỉnh đã tiếp 1.559 lượt công dân (chủ yếu là nông dân), giảm 519 lượt so với năm 2019; nhận 2.042 đơn KNTC, phản ánh, kiến nghị (tăng 328 đơn so với năm 2019). Nội dung KNTC chủ yếu liên quan đến bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển; bồi thường giải phóng mặt bằng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết các chế độ chính sách xã hội; sai phạm trong các dự án xây dựng cơ bản và thủ tục hành chính.

 
Các cơ quan hành chính Nhà nước đã giải quyết 226/244 đơn KNTC thuộc thẩm quyền (đạt 92,6%). Qua công tác giải quyết KNTC đã kiến nghị trả lại cho người dân số tiền hơn 50 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính 15 cá nhân. 
 
 
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân được các cấp, ngành phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả. Hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân, người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp tục được tăng cường với nhiều nội dung thiết thực, hình thức đa dạng, phong phú, tạo điều kiện để nông dân tiếp cận toàn diện các thông tin và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế phát sinh khiếu kiện đông người, vượt cấp.
 

Phương Lan
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp