Hội ND Quảng Ngãi: Đẩy mạnh hoạt động của trên 80 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”
12:43 - 31/05/2021
(KNTC)- Từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể thành lập và kiện toàn 84 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với trên 5.000 thành viên. Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nông dân tại cơ sở.

(Ảnh minh họa)

Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tuyên truyền viên, Ban Chủ nhiệm và thành viên các Câu lạc bộ, hàng năm, Hội ND tỉnh phối hợp với các ngành Tư pháp, Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật. Nội dung tập huấn tập trung vào một số lĩnh vực như: Luật Đất đai năm 2013, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, Luật Hôn nhân & gia đình và Nghị định số 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và Luật phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh trang bị 30 tủ sách pháp luật cho 30 Câu lạc bộ tại một số địa phương và bổ sung gần 1.500 cuốn sách pháp luật các loại; cung cấp 6.030 quyển sổ tay phổ biến pháp luật, 2.950 tập tài liệu hỏi- đáp và hơn 5.800 tờ gấp pháp luật làm phong phú thêm tài liệu tuyên truyền và nội dung sinh hoạt của các Câu lạc bộ.

Đi đôi với hệ thống tuyên truyền tại cơ sở, Hội ND tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2019- 2023. Các cấp Hội đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp luật cho trên 90.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân. 

Công tác tiếp dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân ngày càng hiệu quả. Các cấp Hội phân công cán bộ tham gia tiếp công dân tại trụ sở của Ủy ban nhân dân các cấp theo định kỳ hàng tháng và tại cơ quan làm việc của Hội. Qua đó, Hội đã phối hợp hòa giải 497 vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình… giải quyết 1.102 đơn thư khiếu nại, tố cáo đồng thời nắm bắt thông tin, lắng nghe nguyện vọng, phản ánh của cán bộ, hội viên, nông dân góp phần giải quyết kịp thời đơn thư thuộc thẩm quyền hoặc hướng dẫn hội viên, nông dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Việc thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, được các cấp Hội triển khai, quán triệt sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức hội viên, nông dân tham gia giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nội dung tập trung vào giám sát chính sách, pháp luật tại địa phương. Cụ thể, Hội ND tỉnh chủ trì giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, quản lý, sử dụng vật tư nông nghiệp tại Ủy ban nhân dân các huyện Sơn Tịnh, Bình Sơn. Mộ Đức, Đức Phổ, Trà Bồng; 08 Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và 10 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp tại các huyện nói trên. Trong năm 2020, các cấp Hội phối hợp tổ chức giám sát việc thực hiện Chỉ thị 09 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, sử dụng đồng thời trực tiếp giám sát tại Ủy ban nhân dân huyện Tư nghĩa, Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Mỹ và Thị trấn Sông Vệ.

Có thể nói, Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” là một hình thức tuyên truyền phù hợp với đời sống, sinh hoạt của bà con nông dân. Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ vừa cung cấp các kiến thức pháp luật thiết thực, vừa gắn với hoạt động hòa giải, tư vấn pháp luật qua đó kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nông dân đến cấp ủy, chính quyền góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân./.

Minh Phương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp