Hội ND Hải Dương: Thường xuyên triển khai giám sát tại các chi, tổ Hội
15:35 - 27/05/2021
(KNTC) - Năm năm qua (2016-2020), các cấp Hội tổ chức 04 hội nghị tập huấn cho 580 cán bộ Hội cấp tỉnh, cấp huyện và Chủ tịch Hội cơ sở về kỹ năng giám sát và phản biện xã hội; quy trình tổ chức cuộc giám sát thực hiện chính sách pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; kỹ năng tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Các cấp Hội ND còn chỉ đạo, quán triệt lồng ghép thực hiện các chương trình phối hợp với các ngành liên quan, tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát trong nội bộ tổ chức Hội, điển hình như Hội ND thị xã Kinh Môn, các huyện Thanh Miện, Tứ Kỳ.


Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh thực hiện các cuộc giám sát theo chuyên đề từng năm như: Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến đảm bảo ngân sách cho hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ năm 2016 đến 12/2020 tại 04 huyện và 08 cơ sở; tham gia giám sát xây dựng và kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới để công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; tham gia đoàn giám của Hội LHPN tỉnh giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm, đối tượng là Ban Chỉ đạo về vệ sinh an toàn thực phẩm cấp huyện và 01 cơ sở sản xuất bún, 01 cơ sở sản xuất giò chả.Hội ND cấp huyện đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ cùng cấp xây dựng kế hoạch, thành lập các đoàn giám sát theo chuyên đề việc cấp kinh phí đảm bảo cho hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở; việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; giám sát thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; giám sát sử dụng các nguồn phí, Quỹ HTND, quỹ Hội, vốn vay ủy thác ngân hàng CSXH và ngân hàng NN và PTNT.


Bên cạnh đó, một số đơn vị đã phối hợp với Phòng Kinh tế, Tài nguyên môi trường, Tài chính kế hoạch, Thanh tra, Công an huyện giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, tiêu biểu là các đơn vị: Thanh Miện, Chí Linh, Gia Lộc, TP Hải Dương.


Các cơ sở Hội cũng thường xuyên triển khai giám sát tại các chi Hội, tổ Hội về xây dựng nông thôn mới; pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; thực hiện chăm sóc sức khỏe nhân dân; nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; thu, thi các khoản đóng góp của nhân dân; chính sách giảm nghèo; các nguồn phí, quỹ Hội; giám sát thực hiện giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.


Hội ND các huyện, cơ sở đã trực tiếp và phối hợp giám sát gần 500 cuộc. Trong đó, giám sát việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh vật tư nông nghiệp 46 cuộc tại 230 hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tiêu biểu là Hội ND các huyện: Nam Sách, Thanh Hà, Gia Lộc.
Minh Hằng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp