Ý thức chấp hành pháp luật của hội viên, nông dân ngày càng được nâng cao
14:54 - 20/05/2021
(KNTC)- Công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý của Hội ND các cấp đã giúp cán bộ, hội viên, nông dân chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức pháp luật, giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật, khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp đông người; ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân ngày càng được nâng cao. 

 

Tập huấn kiến thức pháp luật tại cơ sở

Trong 5 năm qua, Hội Nông dân các cấp Khánh Hòa đã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức 436 lớp phổ biến giáo dục pháp luật với hơn 19.600 lượt người; trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật 1.523 buổi cho trên 45.500 lượt người liên quan đến lĩnh vực tranh chấp đất đai, tài sản, mâu thuẫn gia đình, hôn nhân và các lĩnh vực khác.


Trong công tác hòa giải, các cấp Hội đã phát hiện kịp thời những mẫu thuẫn trong nông dân, kiên trì vận động, thuyết phục với nhiều hình thức hòa giải linh hoạt như: Qua đối thoại trực tiếp, sinh hoạt chi, tổ Hội, qua người có uy tín, phối hợp với chính quyền, các đoàn thể để tổ chức hòa giải. Việc hòa giải tập trung tại chi, tổ Hội, kịp thời giải quyết mâu thuẫn ngay tại thôn, bản, làng.


 Đến nay các cấp Hội đã xây dựng được 575 tổ hòa giải với 2.190 hòa giải viên là cán bộ Hội và 1.329 tuyên truyền viên. Kết quả, trong 5 năm có 5.482 vụ hòa giải, trong đó hòa giải thành 4.123 vụ, chiếm trên 75%, hầu hết các vụ việc đều liên quan đến quyền lợi của nông dân.


Để nâng cao kiến thức pháp luật cho hội viên nông dân, các cấp Hội đã thành lập 113 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 3.028 thành viên; 100% cơ sở Hội xây dựng được tủ sách pháp luật, đây là một kênh thông tin giúp Hội tiếp nhận và phản ánh kịp thời với Đảng và Nhà nước về tình hình nông dân, nông nghiệp, nông thôn.


Trong 5 năm qua, Đắk Nông phối hợp, cùng giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân theo đúng quy định của pháp luật.

 
Toàn tỉnh hiện có 791 tổ hòa giải, với 4.748 thành viên. Lực lượng này tích cực bám cơ sở, nắm bắt tình hình về các mâu thuẫn phát sinh trong đời sống người dân, kịp thời hòa giải nhiều vấn đề khi mới phát sinh tại cộng đồng dân cư.


Trong 5 năm qua, các tổ hòa giải đã hòa giải thành công hơn 4.400 vụ việc tại địa phương, đạt 80% trong tổng số vụ tiếp cận xử lý.


Những năm qua, Hội ND tỉnh đã hướng dẫn Hội ND các huyện, thành phố tổ chức các lớp tập huấn về sử dụng, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và thức ăn chăn nuôi an toàn; không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; bảo quản, chế biến thực phẩm an toàn...


Toàn tỉnh xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả 5 câu lạc bộ nông dân với pháp luật và nhiều câu lạc bộ nông dân không vi phạm pháp luật, không sinh con thứ 3…


Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” là kết quả xây dựng mô hình Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” tại xã Đắk Ha. Đây là Mô hình thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.


Bên cạnh việc thực hiện tốt Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội ND đã  phối hợp tổ chức được 60 cuộc giám sát tại 180 hộ kinh doanh và 300 hộ sử dụng vật tư nông nghiệp tại địa bàn các huyện, xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.


Ngoài ra các cấp Hội ND trong tỉnh còn tích cực tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao ý thức trách nhiệm tham gia giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện những sai phạm, bất cập, phản ánh qua đường dây nóng về  Hội Nông dân tỉnh, phản ánh với chính quyền và các cơ quan chức năng.
 

Cùng với việc triển khai các hoạt động giám sát, Hội ND các cấp đã tham gia phản biện đối với việc xây dựng các đề án về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Đồng thời, các cấp Hội thường xuyên nắm bắt, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nông dân tại các kỳ họp HĐND các cấp; thực hiện tốt kế hoạch triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự (sửa đổi); đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng bộ các cấp.


Có thể nói, nhờ sự nỗ lực của Hội ND các cấp, tạo điều kiện của chính quyền, sự phối hợp của các ngành chức năng, công tác Hội đã có nhiều chuyển biến, đặc biệt trong việc thức hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.
 

Phương Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp