Hội ND Bắn Kạn: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 47 nghìn lượt hội viên, nông dân
09:44 - 20/05/2021
(KNTC) - Năm 2020, thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội đã tổ chức và phối hợp triển khai 895 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 47.360 lượt hội viên, nông dân.

(Ảnh minh họa)
Hội ND tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội xây dựng kế hoạch, chủ động triển khai thực hiện, phối hợp với các ngành chức năng, UBND các cấp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân về các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của hội viên, nông dân như: Hiến pháp năm 2013, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Giao thông đường bộ, Luật Hôn nhân và Gia đình...

Hình thức tuyên truyền được các cấp Hội tổ chức đa dạng, phong phú trên trang Thông tin điện tử của Hội ND tỉnh; lồng ghép thông qua các buổi hội thảo, tọa đàm, tập huấn; sinh hoạt chi Hội, Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật"; phát hành đến các cơ sở Hội, chi Hội 460 cuốn sổ tay, 280 tờ gấp pháp luật...

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã thành lập mới 01 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" tại xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể; củng cố, duy trì hoạt động của 10 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" với 600 thành viên; tham gia hòa giải thành 18/25 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nông dân; tổ chức 02 hội nghị đối thoại về chính sách hỗ trợ liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn...

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ, hội viên, nông dân trong việc chấp hành pháp luật, hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp, góp phần ổn định tình hình chính trị, an ninh trật tự trong toàn tỉnh.
Quốc Thắng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp