Kon Tum: Tổ chức trên 1.000 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật
16:58 - 28/04/2021
(KNTC)- Năm 2020, các cấp Hội ND tỉnh tổ chức 1.404 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 67.660 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.

(Ảnh minh họa)

Các cấp Hội đã vận dụng phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức theo hướng trực tiếp, tăng cường thảo luận, đối thoại, qua sinh hoạt của các chi, tổ Hội và kết hợp với các lễ hội văn hóa truyền thống của địa phương; phối hợp tổ chức 651 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 16.051 lượt cán bộ, hội viên, nông dân và đối tượng chính sách qua đó đã giải đáp, tư vấn giúp nông dân hiểu biết và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật.

Mặt khác, các cấp Hội  đã phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức 14 lớp tập huấn  phổ biến kiến thức pháp luật và bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho  trên 590 cán bộ, hội viên, nông dân  nhằm phát huy vai trò của  đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là cán bộ Hội cơ sở.

Công tác phối hợp với chính quyền và các ban ngành tham gia tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân những năm gần đây đã được các cấp Hội thực hiện thường xuyên, kịp thời hơn. Hội ND tỉnh tham gia cùng Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia tiếp dân định kỳ hàng tháng; Hội ND cấp huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp tiếp được trên 400 lượt công dân, tham gia hòa giải thành và giải quyết 304 đơn, chuyển các cơ quan chức năng giải quyết 32 đơn.

Bên cạnh đó, Tỉnh Hội chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức giám sát việc cấp Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Đắk Hà và thành phố Kon Tum; tham gia đoàn giám sát của Mặt trận tổ quốc tại 04 huyện và 04 cơ sở; giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại 03 huyện, 03 cơ sở và một số cơ sở sản xuất kinh doanh; giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19 và hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công.

Nhờ việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp góp phần nâng cao hiểu biết, hình thành thói quen ứng xử phù hợp với pháp luật, tạo nền tảng để nông dân phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới./.

Phương Hùng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp