Hội ND Đồng Nai: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 85 nghìn lượt cán bộ, hội viên, nông dân
16:17 - 19/04/2021
(KNTC) - Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2020, các cấp Hội ND đã tổ chức 1.705 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 85.250 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.

(Ảnh minh họa)
Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã ban hành kế hoạch hướng dẫn các cấp Hội tổ chức và phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân với nội dung tuyên truyền tập trung vào: Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; việc thực hiện Quyết định 81; hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng; các văn bản quy phạm pháp luật như Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, Pháp luật về biển, đảo Việt Nam; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng, chống đại dịch Covid 19, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự...

Hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp Hội thực hiện đa dạng, phong phú thông qua các buổi tập huấn, hội nghị, họp giao ban, sinh hoạt chi, tổ Hội, đăng tải trên chuyên mục "Tài liệu tuyên truyền" và "Chính sách pháp luật" thuộc trang thông tin điện tử của Hội ND tỉnh; phối hợp với Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các ngành liên quan tổ chức các hội thi tìm hiểu về pháp luật, giữ gìn an ninh trật tư tại các khu dân cư...

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn phối hợp tổ chức 682 cuộc tư vấn pháp luật cho 10.988 người và trợ giúp pháp lý cho 2.055 người; tiếp nhận 138 đơn, thư khiếu nại và phối hợp giải quyết 133 đơn khiếu nại của hội viên, nông dân; tham gia hòa giải thành 214 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nông dân, các đơn, thư không thuộc thẩm quyền chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ, hội viên, nông dân trong việc chấp hành pháp luật, hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp.
Anh Đức
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp