Hội ND Hòa Bình: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 43 nghìn lượt cán bộ, hội viên, nông dân
10:28 - 31/03/2021
(KNTC) - Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2020, các cấp Hội ND trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được 649 buổi cho 43.809 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.

(Ảnh mình họa)
Các cấp Hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào: Việc thực hiện Quyết định 81, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hiến pháp năm 2013, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Tiếp công dân, Pháp lệnh thực hiện dân chủ xã , phường, thị trấn, Luật trợ giúp pháp lý, Luật Chăn nuôi, Luật Trồng trọt, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia...

Hội ND tỉnh đã xuất bản 156 cuốn sổ tay phổ biến pháp luật, 2.925 tờ gấp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân; phối hợp với ngành Công an hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống tội phạm đến các cơ sở Hội, thực hiện xây dựng 45 mô hình tự quản về an ninh trật tự, tổ chức 02 lớp tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho 170 cán bộ, hội viên nông dân huyện Kim Bôi và thành phố Hòa Bình; tổ chức 02 lớp tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 200 cán bộ, hội viên, nông dân huyện Cao Phong và Lạc Sơn...

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn phối hợp tư vấn, trợ giúp pháp lý cho 19.194 lượt người; tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp công dân được 260 cuộc; tiếp nhận và giải quyết 1.079/1.145 đơn, thư khiếu nai, tố cáo của cán bộ, hội viên, nông dân; duy trì sinh hoạt của 84 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" với 1.450 thành viên, 135 tổ hòa giải ở cơ sở...

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ, hội viên, nông dân trong việc chấp hành pháp luật, hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện tại các địa phương trong tỉnh. 
Ngọc Quang
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp