Ninh Thuận: Phối hợp phổ biến pháp luật cho trên 43.000 lượt hội viên, nông dân
16:58 - 30/03/2021
(KNTC)- Năm 2020, các cấp Hội ND phối hợp với các ngành tổ chức 1.003 buổi tuyên truyền pháp luật cho trên 43.370 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.

(Ảnh minh họa)

Kết hợp giữa tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các cấp Hội cũng tích cực tham gia cùng ngành tư pháp tổ chức trợ giúp pháp lý 205 vụ việc; tư vấn pháp luật cho 370 trường hợp. Các nội dung tập trung về: Hướng dẫn thủ tục vay vốn các ngân hàng, nguồn vốn do Hội ủy thác; hướng dẫn các thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất, các chính sách hỗ trợ người nghèo, gia đình có công với cách mạng.

Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các cấp Hội tập trung kiện toàn, củng cố hệ thống cán bộ tham gia hòa giải ở cơ sở, tăng cường số lượng hòa giải viên là cán bộ chi, tổ Hội và các thành viên nòng cốt là người có uy tín, già làng, trưởng bản ở các thôn, ấp, bản. Trong năm, các cấp Hội đã chủ động tham gia hòa giải thành 104/134 vụ việc mâu thuẫn, xích mích trong hội viên, nông dân. Các vụ việc hòa giải không thành được chuyển lên các cơ quan có thẩm quyền giải quyết chủ yếu là về tranh chấp đất đai, thu hồi bồi thường đất nông nghiệp.

Các cấp Hội tham gia cùng các ngành chức năng tiếp công dân, tham gia giải quyết 130 đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân. Quá trình giải quyết Hội ND đã cử cán bộ có năng lực, kinh nghiệm phối hợp của chính quyền và các ban, ngành chức năng giải quyết  một số vụ việc khiếu nại phức tạp, đông người liên quan đến chế độ chính sách tác động trực tiếp đến hội viên, nông dân. Đồng thời Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo. Qua đó nhiều vụ việc nông dân đã tự rút đơn hoặc được giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở.

Bên cạnh đó, năm 2020, Trung ương Hội đã chỉ đạo, hỗ trợ Hội ND tỉnh triển khai xây dựng mô hình điểm “Hội Nông dân tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” tại xã Phước Đại, huyện Bác Ái. Tại mô hình, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, tham gia hòa giải cho đội ngũ cán bộ cơ sở và các hòa giải viên. Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ra quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động; ký và tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân và Hội ND trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thông qua việc tổ chức, duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” và các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thấy tình hình nhận thức về pháp luật của hội viên nông dân được nâng lên. Kết quả, đơn thư khiếu nại tố cáo của nông dân giảm rõ rệt, các vụ mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ được hòa giải ngay tại cơ sở.

 Những kết quả trong công tác tuyền truyền, phổ biến pháp luật của Hội ND đạt được là nhờ có sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ các ban, ngành từ tỉnh đến cơ sở gắn với phát huy quyền làm chủ, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân. Góp phần hỗ trợ nông dân sản xuất phát triển kinh tế, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh./.
 

Phương Liên
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp