Hội ND Phú Thọ: Tổ chức trên 260 buổi tuyên truyền pháp luật cho hội viên, nông dân
17:00 - 19/03/2021
(KNTC)-  Năm 2020, các cấp Hội ND đã tổ chức 262 buổi tuyên truyền pháp luật cho trên 12.170 lượt hội viên, nông dân các luật về Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Hôn nhân và gia đình, Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn…

ảnh minh họa
Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND tỉnh xây dựng 2 mô hình “Hội ND tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” tại xã Quảng Yên (huyện Thanh Ba), phường Dữu Lâu (thành phố Việt Trì). Tại mô hình Hội đã tổ chức tập huấn cho 150 cán bộ, hội viên, nông dân về kỹ năng hòa giải ở cơ sở và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thành lập mới 3 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”. Duy trì hoạt động của 213 Câu lạc bộ với 10.650 thành viên, thường xuyên trao đổi thông tin tình hình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, công tác hòa giải, vận động nông dân thực hiện và giám sát việc thực hiện luật pháp.

Bên cạnh đó, các cấp Hội tổ chức 15 lớp tập huấn kỹ năng công tác hòa giải, tư vấn, tuyên truyền pháp luật cho 1.200 cán bộ, hội viên, nông dân; 10 lớp phổ biến kiến thức pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, hòa giải ở cơ sở, giám sát phản biện xã hội cho 740 cán bộ, hội viên, nông dân; phối hợp với ngành chức năng hòa giải thành 11 vụ việc mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ nông dân về đất đai, tài sản, hôn nhân gia đình.    

Hội phối hợp với ngành tư pháp xây dựng đội ngũ báo cáo viên với 213 Chủ tịch Hội ND cấp xã và 1.100 thành viên Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”. Đây là những tuyên truyền viên nòng cốt trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các buổi sinh hoạt của chi, tổ Hội. Dưới sự lãnh đạo của Hội ND các cấp, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên phổ biến các chính sách pháp luật của Nhà nước tới hội viên, nông dân, góp phần ổn định trật tự an ninh xã hội ở nông thôn.   
Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp