Vĩnh Long: Hòa giải thành trên 500 vụ việc
10:25 - 04/02/2021
(KNTC) - Xác định công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội, những năm qua, các cấp Hội trên địa bàn đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 42.884 cán bộ, hội viên, nông dân.
Công tác tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân, giảm thiểu các đơn thư khiếu nại, tố cáo (Ảnh minh họa)Thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phối hợp giữa Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội và các ngành chuyên môn trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”, các cấp Hội tiếp 383 lượt người và giải quyết được 252 vụ việc, số vụ chưa được giải quyết 169.


Bên cạnh đó, Hội ND các cấp triển khai thực hiện 48 mô hình điểm theo Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ.


Toàn tỉnh có trên 80 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với gần 1.155 thành viên tham gia. Các cấp Hội tham gia thực hiện hòa giải. Kết quả hòa giải thành  547 vụ, hòa giải không thành 198 vụ.


Việc tham gia hòa giải nhiều vụ việc mâu thuẫn ngay tại cơ sở góp phần hạn chế đơn thư vượt cấp, đồng thời giữ được sự đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư.


Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân được các cấp Hội nông dân chú trọng triển khai thực hiện.


Các cấp Hội đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức 886 buổi tư vấn pháp luật về đất đai, hôn nhân gia đình, về thừa kế cho 26.291 lượt hội viên, nông dân dự.


Hội đã phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện công tác tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng như: Qua các hội nghị triển khai phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành; lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội; lồng ghép vào hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động; hoạt động hòa giải ở cơ sở…


Cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các huyện, thị, đã chủ động trong việc tổ chức học tập, quán triệt các văn bản, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, hội viên, nông dân. 


 Ngoài ra, các cấp Hội, thường xuyên cập nhật tài liệu của TW Hội về chính sách, pháp luật có liên quan đến nông thôn, nông dân để tuyên truyền trong hội viên nông dân, từ đó không có trường hợp hội viên, nông dân khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiệp đông người.


Đồng thời, Hội ND các cấp tiếp tục thực hiện tốt việc thực hiện quy chế dân ở cơ sở  gắn với thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng các phong trào thi đua của Hội để từ đó cán bộ, hội viên, nông dân tự giác tham gia thực hiện.


Nhìn chung, nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân ngày càng được nâng cao, đã phát huy được quyền làm chủ, tích cực tham gia đóng góp ý kiến về các dự án phát triển kinh tế- xã hội ở cơ sở, làm đường giao thông nông thôn; bình xét các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần của nông dân, bình xét việc cho vay vốn, xét hộ nghèo, hộ cận nghèo. Kết quả thực hiện 477 cuộc có 10.409 lượt người tham dự.


Tới đây, các cấp Hội tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của hội viên, nông dân.


Đồng thời, lựa chọn nội dung và hình thức tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với từng đối tượng; phát huy tối đa hiệu quả các hình thức tuyên truyền như: Tuyên truyền miệng, thi tìm hiểu, phương tiện thông tin đại chúng, tài liệu; đặc biệt chú trọng đầu tư tuyên truyền cho người nông dân ở nông thôn; tích cực kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền, PBGDPL ở cơ sở; phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành pháp luật tại cơ sở.


 

Ngân Phương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp