Khánh Hòa: Phối hợp hòa giải thành trên 4 ngàn vụ mâu thuẫn trong nội bộ nông dân
14:54 - 20/05/2021
(KNTC)- Qua 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg “Về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”, Hội Nông dân các cấp tỉnh Khánh Hòa đã nâng cao vị trí vai trò của Hội trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân.
Cán bộ Hội góp ý xây dựng các dự thảo Nghị quyết của Đảng

Qua 5 năm, các cấp Hội phối hợp đoàn thể trên 2.500 buổi tuyên truyền với trên 117.500 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham dự; đoàn thể tập huấn về kiến thức pháp luật cho nông dân gồm 436 lớp với 19.674 lượt người; phối hợp tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên nông dân giải quyết bức xúc, mâu thuẫn trong tranh chấp liên quan đến lĩnh vực đất đai, thu hồi, bồi thường về đất; phối hợp đoàn thể 1.313 buổi tư vấn, trợ giúp pháp lý cho 16.896 lượt người.


Trong thời gian qua, Hội Nông dân các cấp đã phối hợp đoàn thể được 75 buổi cho trên 5.600 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham gia góp ý các dự thảo và các văn bản dưới luật có liên quan, thể hiện ý chí, nguyện vọng của giai cấp nông dân trên địa bàn huyện như dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Luật Dân số, Luật Lao động, Luật tố cáo..; tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, giải quyết, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo cho cán bộ Hội; tham gia đối thoại nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề ra các biện pháp giải quyết dứt điểm, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho hội viên nông dân; đồng thời công tác kiểm tra, giám sát, việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở nông thôn và những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn ngày càng đi vào chiều sâu, thể hiện vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, nông dân.


Điển hình như Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh, trong 5 năm qua, các cấp Hội phối hợp đoàn thể tuyên truyền được 41 buổi cho hơn 2.600 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.


Hội cũng đoàn thể 02 cuộc tư vấn pháp luật trợ giúp pháp lý cho 95 cán bộ, hội viên nông dân; Đoàn thể 25 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 5.500 bài viết dự thi; Đoàn thể 02 cuộc thi “Nông dân với kiến thức pháp luật” với hình thức sân khấu hóa cho 28 chủ tịch, phó chủ tịch Hội Nông dân cơ sở tham gia.


Tính đến nay, toàn huyện có 14 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với trên 250 thành viên, các ban chủ nhiệm Câu lạc bộ đi vào hoạt động có hiệu quả; xây dựng được 10 tủ sách pháp luật, các CLB “Nông dân với pháp luật” đã đồng hành cùng địa phương tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, kịp thời giải quyết những vướng mắc, mâu thuẫn trong nội bộ nông dân.


 Năm năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tham gia hòa giải 402 vụ; Hội trực tiếp hòa giải 32 vụ, nội dung tập trung vào lĩnh vực tranh chấp đất đai; phối hợp với UBND các cấp và các ngành chức năng tham gia tiếp 947 lượt với 958 công dân; phối hợp nhận và giải quyết 589 đơn thư, các vụ việc chủ yếu liên quan về giá tiền bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án dân sinh.


Cơ sở Hội toàn tỉnh đã thành lập 113 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 3.028 thành viên; xây dựng được 575 tổ hòa giải, số hòa giải viên là cán bộ Hội có 2.190 người, tổng số tuyên truyền viên pháp luật có 1.329 người.


Trong 5 năm, toàn tỉnh đã phối hợp hòa giải 5.482 vụ, trong đó hòa giải thành 4.123 vụ. Hội Nông dân các cấp đã đoàn thể được 120 hội thi tìm hiểu pháp luật, thi tuyên truyền viên giỏi, hòa giải viên giỏi, hội nghị tọa đàm như: Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa đoàn thể cuộc thi viết bài tìm hiểu pháp luật hàng năm; Hội Nông dân thành phố Nha Trang phối hợp với Thanh tra đoàn thể “Hội nghị trao đổi kinh nghiệm, tuyên truyền phổ biến pháp luật trong tiếp công dân, giải quyết, khiếu nại tố cáo nông dân”, đoàn thể cuộc thi tìm hiểu các văn bản Luật có hiệu lực trong năm 2020 trong hội viên nông dân thành phố, có 575 bài tham gia dự thi; Hội Nông dân huyện Diên Khánh mở các hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ PBGDPL cho các báo cáo viên, hòa giải viên các cấp, trong đó chủ yếu là cơ sở.


100% cơ sở Hội đều xây dựng tủ sách pháp luật với tổng số trên 8.400 đầu sách, trên 10.200 tờ gấp các loại chủ yếu về chăn nuôi, trồng trọt, KHKT và một số loại sách pháp luật được biên soạn dưới dạng hỏi đáp.


Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục chủ động tham mưu thường trực cấp ủy đoàn thể đối thoại với hội viên nông dân; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức để nâng cao kiến thức pháp luật cho nông dân; trực tiếp mời ngành tư pháp và các ngành liên quan để tuyên truyền cho hội viên, nông dân các văn bản luật mới, chính sách mới; xây dựng mô hình một cửa của Hội Nông dân; đoàn thể các đợt giám sát theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị; duy trì sinh hoạt các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” và các tổ hòa giải; tiến hành sơ, tổng kết và động viên, khen thưởng kịp thời những nơi triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 81 của Thủ tướng Chính phủ để nhân rộng.
 

Minh Thư
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp