Khánh Hòa: Phát huy hoạt động của trên 100 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật"
17:20 - 26/02/2021
(KNTC)- Thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nhân rộng hàng năm, đến nay toàn tỉnh, các cấp Hội đã thành lập và tổ chức hoạt động cho 105 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với trên 2.900 thành viên.

(Ảnh minh họa)
Các Câu lạc bộ đều xây dựng quy chế hoạt động. Hàng tháng, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt phổ biến tuyên truyền pháp luật, giải đáp những vướng mắc pháp luật của hội viên, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa văn nghệ, cung cấp tài liệu, tờ rơi, cho mượn sách báo. Qua các buổi sinh hoạt đã giúp cho các thành viên Câu lạc bộ nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, tích cực tuyên truyền, pháp luật đến từng hội viên, nông dân; đồng thời tổng hợp những đề xuất,  kiến nghị với các cơ quan ban, ngành liên quan có biện pháp giải quyết kịp thời, làm tốt hơn việc hòa giải những mâu thuẫn phát sinh ngay tại cơ sở.

Bên cạnh đó, Hội ND các xã, phường đã tham mưu cho Cấp ủy Đảng, phối hợp với UBND xây dựng Quy chế phối hợp trong việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở về tăng cường tham gia giám sát, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã ở nông thôn. Quy chế phối hợp đã xác định các nội dung phối hợp như: Phối hợp trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật; phối hợp giải quyết kiến nghị của nông dân để Hội ND giám sát thực hiện chính sách pháp luật nhất là về lĩnh vực đất đai, vệ sinh môi trường, xây dựng cơ bản và giám sát cán bộ, đảng viên….Việc xây dựng và thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở. Thông qua Quy chế phối hợp đã tạo điều kiện cho tổ chức Hội giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của người dân.

Cùng với việc nhân rộng các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, Hội ND cùng với Ủy ban dân dân cùng cấp tiếp công dân theo định kỳ. 5 năm qua, các cấp Hội đã phối hợp tiếp 2.793 buổi với trên 10.550 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh, đã phối hợp giải quyết trên 1.160 vụ việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi của cán bộ, hội viên, nông dân.  Ngoài ra, Các cấp Hội phân công cán bộ tham gia sinh hoạt với chi Hội, sinh hoạt với hội viên, nông dân, lắng nghe, tìm hiểu, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nông dân để kịp thời phản ánh với Đảng, chính quyền các cấp về tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn và  đề xuất, phối hợp giải quyết, xử lý các đơn thư khiếu nại, các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn ngay tại các chi, tổ Hội.

Thông qua các buổi tiếp công dân, các cấp Hội còn phối hợp với các ngành tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn, giải thích cho nông dân hiểu rõ các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nội dung khiếu nại tố cáo của nông dân để vận động, hoà giải các tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh giữa nông dân với nông dân, góp phần hạn chế khiếu kiện, khiếu nại.

Nhờ có các Câu lạc bộ hoạt động tuyên truyền pháp luật đến hội viên, nông dân thường xuyên, ngay tại các xã, phường và sự  vào cuộc, phối hợp với chính quyền trong tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận và từng bước nâng cao nhận thức hiểu biết về pháp luật góp phần củng cố niềm tin của nông dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh./.
Quế Lan
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp