Điện Biên: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 75 nghìn lượt hội viên, nông dân
10:53 - 26/02/2021
(KNTC) - Năm 2020, cấp Hội ND đã tổ chức và phối hợp tổ chức được 1.215 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 75.230 lượt hội viên, nông dân.

(Ảnh minh họa)
Ngay từ đầu năm, Hội ND tỉnh đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các cấp Hội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc phối hợp với các ngành, UBND các cấp trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân và tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nội dung tuyên truyền tập trung vào: Việc triển khai thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hòa giải ở cơ sở, Pháp lệnh thực hiện dân chủ xã, phường, thị trấn, Luật Đất đai, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Giao thông đường bộ; các chính sách của Nhà nước về xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, xây dựng nông thôn mới...

Hình thức tuyên truyền được đa dạng hóa phù hợp với thực tế của từng cơ sở như: Viết 160 tin, bài tuyên truyền đăng tải trên Báo Điện Biên Phủ, Thông tin công tác Hội hàng quý, Cổng Thông tin điện tử của Hội ND tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng; phát hành 3.000 tờ rơi, tờ gấp, sách, đĩa về pháp luật đến các cơ sở Hội, chi Hội để làm tài liệu sinh hoạt; tuyên truyền, treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng "Ngày pháp luật"; tuyên truyền qua hoạt động của 18 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật"...

Hội ND tỉnh đã tổ chức 02 lớp tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 220 cán bộ, hội viên, nông dân tại xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo và xã Pom Lót, huyện Điện Biên; phối hợp với các ngành chức năng tham gia giải quyết 142 đơn, thư khiếu nại, tố cáo; trực tiếp hòa giải 25 vụ việc và tham gia hòa giải 40 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nông dân.

Có thể khẳng định, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân, đồng thời hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, góp phần ổn định tình hình chính trị, an ninh trật tự trong toàn tỉnh.
Ngọc Phúc
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp