Hội ND thành phố Đà Nẵng: Phổ biến, giáo dục pháp luật, cho trên 26 nghìn lượt hội viên, nông dân
10:49 - 26/02/2021
(KNTC) - Năm 2020, thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội đã tổ chức và phối hợp triển khai 463 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 26.965 lượt hội viên, nông dân.

(Ảnh minh họa)
Ban Thường vụ Hội ND thành phố đã chỉ đạo các cấp Hội tăng cường phối hợp với các ngành Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp, Ủy ban MTTQ các cấp, Công an và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Phát hành 17.840 tờ gấp pháp luật tới 100% cơ sở và chi Hội; lồng ghép thông qua các buổi hội thảo, tọa đàm; sinh hoạt Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật"; mời báo cáo viên...

Nội dung tuyên truyền tập trung vào: Việc triển khai thực hiện Quyết định 81, các văn bản quy phạm pháp luật như Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đất đai, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Giao thông đường bộ, Luật Biên giới, biển, đảo; các văn bản của UBND thành phố...

Bên cạnh đó, các cấp Hội tiếp tục củng cố, duy trì hoạt động của 43 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" với 1.278 thành viên; tham gia tiếp 138 lượt cán bộ, hội viên, nông dân, cùng chính quyền các cấp tham gia tiếp dân được 148 buổi với 1.228 lượt người để giải quyết những vấn đề vướng mắc về đất đai, tái định cư, ô nhiễm môi trường...

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ, hội viên, nông dân trong việc chấp hành pháp luật, hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp.
Bình An
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp