Khánh Hòa: Trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho trên 6.800 lượt cán bộ, hội viên, nông dân
17:00 - 29/01/2021
(KNTC)-  Từ năm 2015 đến 2020, các cấp Hội đã phối hợp với các sở, ngành chức năng  tổ chức 1.313 cuộc trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho 6.896 lượt cán bộ, hội viên, nông dân và đối tượng chính sách của tỉnh.

(Ảnh minh họa)

Kết hợp tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý với trên 2.250 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 97.470 lượt người, tổ chức 496 lớp tập huấn kiến thức pháp luật cho trên 19.670 cán bộ, hội viên, nông dân. Nội dung tuyên truyền, tư vấn tập trung vào: Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hòa giải, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Hôn nhân Gia đình và các văn bản khác liên quan đến chính sách mới của Đảng và Nhà nước.

Các cấp Hội cũng chủ động bằng nhiều hình thức ,phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với hội viên, nông dân nhằm thu hút, khích lệ hội viên, nông dân tích cực học tập nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đài truyền thành tiếp hình, trên đài pháp thanh của các xã, phường, phát thanh trên băng, đĩa ghi hình, xây dựng tủ sách pháp luật cho nông dân các cơ sở, phát hành sổ tay hỏi đáp pháp luật, tờ rơi tìm hiểu pháp luật, lồng ghép tuyên truyền qua buổi sinh hoạt của các chi, tổ Hội, các hội nghị chuyên đề, tuyên truyền miệng, thông qua các hội thi sân khấu hóa: “Nông dân với pháp luật”, “tuyên truyền hội viên giỏi”,  ”nhà nông đua tài”; cuộc thi viết: “Tìm hiểu pháp luật”,  “Luật hòa giải ở cơ sở”, “Luật Hộ tịch” “Luật Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội”, Bên cạnh đó, 100% cơ sở Hội đều xây dựng được tủ sách pháp luật với trên 8.340 đầu sách, một số loại sách pháp luật được biên soạn dưới dạng hỏi đáp ngắn gọn do TW Hội phát hành theo hệ thống của Hội.

Đặc biệt, công tác  hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân, nông thôn cũng được các cấp Hội chú trọng, đến nay đã có 2.190 cán bộ Hội là hòa giải viên, 1.329 người là tuyên truyền viên pháp luật. Hàng năm, các hòa giải viên được tập huấn về kỷ năng hòa giải chất lượng hòa giải ngày càng được nâng cao hơn. Kết quả, trong 5 năm có 5.482 vụ, các tổ hòa giải đã hòa giải thành 4.123 vụ, hầu hết các vụ việc đều liên quan đến quyền lợi của nông dân.

Có thể nói, việc kết hợp đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật với công tác tư vấn, hòa giải vừa chuyển tải pháp luật, vừa nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nông dân. Nhờ đó, số đơn thư khiếu nại tố cáo của nông dân năm sau giảm hơn năm trước, kiến thức hiểu biết pháp luật của cán bộ, hội viên nông dân ngày được nâng lên. Góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, giảm hẳn khiếu kiện, đông người vượt cấp./.

Xuân Tới
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp