Trà Vinh: Đẩy mạnh thực hiện công tác hòa giải cơ sở
15:27 - 25/01/2021
(KNTC) Năm 2020, các cấp Hội đã phối hợp Ủy ban nhân dân cùng cấp củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải ở các ấp, khóm với cơ cấu từ 5-7 thành viên/tổ.

Các thành viên được cơ cấu là những người có uy tín và tham gia công tác ở địa phương như: Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng ấp, chi Hội Trưởng Hội ND, Hội Cựu chiến binh, Hội LH phụ nữ, Đoàn Thanh niên, cán bộ hưu trí, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.... tùy theo tình hình thực tế ở địa phương cơ cấu thành viên Tổ hòa giải cho phù hợp. Đến nay trên toàn tỉnh có 733 tổ hòa giải, với 4.398 hòa giải viên.
 
Hội ND tỉnh tổ chức 10 lớp nghiệp vụ công tác Hội có 1.006 cán bộ huyện, cơ sở Hội và Chi Hội trưởng. Nội dung tập huấn về: Nghiệp vụ công tác Hội năm 2020 lồng ghép tuyên truyền PBGDPL; Hướng dẫn thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ về hòa giải ở cơ sở.
Thực hiện công tác  hòa giải ở cơ sở, các cấp Hội tham gia hòa giải 886 vụ tranh chấp trong nội bộ nông dân chủ yếu là đất đai, tài sản, hôn nhân gia đình, hòa giải thành 598 vụ, số còn lại chuyển về cơ quan chức năng tiếp tục giải quyết.
Trong quá trình hòa giải, ngoài việc vận dụng các quy định của pháp luật, các hòa giải viên còn linh hoạt vận dụng các phong tục, tập quán, tình làng nghĩa xóm, chuẩn mực đạo đức ở địa phương để phân tích, hướng dẫn, giúp đỡ, thuyết phục các bên tranh chấp tự thỏa thuận và đi đến tự giải quyết kịp thời mâu thuẫn trong nội bộ hội viên, nông dân. Thực hiện giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân.
Ngay từ đầu năm, Hội ND tỉnh xây dựng Kế hoạch phối hợp 82 với Sở Tư pháp về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2020 và chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với Phòng Tư pháp các huyện, thị thành phố tiếp tục phối hợp tuyên truyền.
Hội ND các cấp triển khai xây dựng kế hoạch phối hợp với Phòng Tư pháp các huyện, thị, thành phố trong công tác tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân cùng với các ngành chức năng tuyên truyền phổ biến pháp luật 403 cuộc với 11.716 lượtngười; trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật được 579 cuộc, cho 14.365 lượt người dự. Nội dung tuyên truyền tập trung vào Bộ luật Dân sự, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Giao thông, Luật bảo hiểm xã hội, Luật thú y….Từ đó, các cấp Hội góp phần  giữ gìn đoàn kết, củng cố, phát huy những tình cảm và đạo lý truyền thống tốt đẹp trong gia đình và cộng đồng dân cư; phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ở ấp, khóm trên địa bàn./.
Mai Chi
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp