Điện Biên: Nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên, nông dân
16:56 - 18/01/2021
(Cổng ĐT HND)- Mỗi năm tổng lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sử dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên ước khoảng 150 - 200 tấn. 
Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật cho hôi viên nông dân

Chính vì vậy, năm 2020, Đoàn giám sát phối hợp liên ngành (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Ủy ban MTTQ tỉnh…) do Hội Nông dân tỉnh chủ trì đã tiến hành giám sát trực tiếp việc thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về lĩnh vực vật tư nông nghiệp tại huyện Mường Nhé và TP. Ðiện Biên Phủ.


 Kết quả cho thấy, hàng năm, các cơ sở cung ứng ra ngoài thị trường khoảng 900kg; 4.000 lít thuốc BVTV.


 Qua giám sát trực tiếp tại 2 cơ sở buôn bán phân bón, thuốc BVTV tại phường Thanh Trường, nhìn chung các cơ sở đã có ý thức chấp hành quy định pháp luật; các loại phân bón, thuốc BVTV đều nằm trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam, còn hạn sử dụng, đầy đủ dấu hợp quy, không phát hiện vi phạm về nhãn mác.

 
Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cho các cơ sở kinh doanh và người sử dụng, các địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định hiện hành của nhà nước về tiêu chuẩn, chất lượng vật tư nông nghiệp được phép sản xuất, lưu thông, buôn bán; cách nhận biết hàng giả, hàng kém chất lượng để lựa chọn vật tư nông nghiệp bảo đảm.

 
Từ năm 2019, Hội ND tỉnh đã mở 53 lớp tập huấn về công tác trồng trọt và BVTV cho hội viên, nông dân; trong đó lồng ghép nội dung quản lý, sử dụng và cách thu gom bao gói thuốc BVTV, cách sử dụng phân bón…
 

Nhờ đó nhận thức của hội viên, nông dân được nâng lên; bà con chủ động hơn trong việc kiểm tra, phát hiện sinh vật gây hại và biết cách sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả theo nguyên tắc “4 đúng”, lựa chọn các loại thuốc phù hợp, đảm bảo thời gian cách ly; đồng thời chủ động thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng vào bể chứa theo quy định.
 
 
Ngoài ra, hàng năm, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, hội viên với nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả. Bên cạnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, Hội cũng thường xuyên tiến hành các hoạt động kiểm tra, đôn đốc thực hiện tại cơ sở.


Bên cạnh đó, các cấp Hội trong tỉnh còn lồng ghép các hoạt động tuyên truyền vào nội dung sinh hoạt định kỳ của cơ sở Hội. Tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ, tạo việc làm cho người lầm lỗi tại gia đình, cộng đồng dân cư, gắn với các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội của Hội địa phương.


Ðể đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền thông qua các “Câu lạc bộ nông dân với pháp luật”, sinh hoạt chi hội, tổ hội nghề nghiệp hàng tháng, hàng quý.

 
Hiện nay, Hội Nông dân tỉnh có 2 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và 2 báo cáo viên cấp tỉnh thuộc khối Ðảng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quản lý thường trực, tham mưu công tác tuyên truyền PBGDPL trong cán bộ, hội viên.

 
Các báo cáo viên pháp luật thường xuyên được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và tham gia triển khai các hội nghị, tập huấn chuyên đề do Hội tổ chức. Hội cũng thường xuyên quan tâm, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác hòa giải ở cơ sở, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tổ chức tuyên truyền, hòa giải ở cơ sở.

 
Có thể thấy, công tác PBGDPL cho hội viên, nông dân trong những năm qua đã được các cấp Hội triển khai tích cực và thường xuyên tại cơ sở. Việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương được quan tâm, chú trọng và đã từng bước phát huy hiệu quả.
 

Sơn Tùng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp