Nâng cao vai trò của các cấp Hội trong tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường
17:01 - 14/01/2021
(Cổng ĐT HND)- Mới đây, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo “Tăng cường sự phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân các cấp với ngành tài nguyên và môi trường trong việc đưa Luật Bảo vệ môi trường vào cuộc sống”.
Các cấp Hội có vai trò hết sức quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật tới  hội viên, nông dân  (ảnh minh họa) 

Theo thống kê, hoạt động nông nghiệp sử dụng hằng năm khoảng 110.000 tấn-150.000 tấn thuốc bảo vệ thực vật, trong đó có khoảng 10% là bao bì thải bỏ. Đồng thời, phụ phẩm nông nghiệp cũng gây áp lực không nhỏ đến môi trường nông thôn.


Luật BVMT năm 2020 quy định trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội, bao gồm Hội ND trong việc vận động cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, giám sát việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân (khoản 7 Điều 75); tham gia các hoạt động BVMT, tư vấn, phản biện, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BVMT (Điều 157, Điều 158).

 
Do đó, các cấp Hội có vai trò hết sức quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của hội viên, nông dân về trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường.


Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà ghi nhận những nỗ lực của các cấp Hội Nông dân đạt được trong công tác bảo vệ môi trường trong thời gian qua. 


Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, trong Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) mới được thông qua, có nhiều nội dung cho thấy Hội Nông dân Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng trong bảo vệ môi trường, cụ thể: Huy động hội viên và nông dân tham gia bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, vệ sinh, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn; gắn xây dựng nông thôn mới với các mô hình bảo vệ môi trường; tổ chức hỗ trợ, đào tạo nghề và chuyển giao khoa học công nghệ giúp nông dân phát triển sản xuất "xanh", phát triển bền vững.


Vì vậy, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng, thời gian tới, cần tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa hệ thống các cơ quan quản lý ngành tài nguyên và môi trường, Hội Nông dân ở Trung ương và địa phương; Trung ương Hội Nông dân và các cấp Hội Nông dân đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 nói chung; các biện pháp bảo vệ môi trường nông thôn, bảo vệ sức khỏe người dân nói riêng tới các hội viên, tổ chức, hộ gia đình nông dân để nâng cao nhận thức và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.


Ngoài ra, Hội Nông dân các cấp cần phát huy hơn nữa vai trò tư vấn, phản biện, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường để góp phần hoàn thiện chính sách pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; tiếp tục có tổng hợp, tập hợp, đề xuất với Chính phủ để ban hành, điều chỉnh các chính sách hỗ trợ nông dân thực hiện công tác bảo vệ môi trường cho phù hợp với thực tế.


Đại diện Hội ND các tỉnh, thành Hội và các chuyên gia cho rằng, để nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội ND các cấp và cán bộ, hội viên nông dân trong việc tham gia quản lý, bảo vệ môi trường cần tăng cường sự phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Hội Nông dân thông qua đào tạo, trang bị kiến thức về môi trường và pháp luật cho cán bộ Hội, hội viên nông dân. Có như vậy mới nâng cao vai trò giám sát của nông dân trong công tác bảo vệ môi trường.
 

Hạnh Linh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp