Tp Cần Thơ: Hòa giải thành 1.134 vụ việc
16:26 - 01/12/2020
(KNTC) – Thời gian qua, Hội ND với Ủy ban nhân dân các cấp luôn phối hợp chặt chẽ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo các vụ việc có liên quan đến nông dân, kịp thời đối thoại với nhân dân giải quyết khiếu các vấn đề trong việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình phúc lợi.
Hội ND các cấp thực hiện kiểm tra, giám sát tại các cơ sở Hội (Ảnh minh họa)Trong năm 2020, Hội ND thành phố đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố cũng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg; tham gia thực hiện các nội dung cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp công dân, đã tiếp xúc hơn 1.299 lượt hội viên, nông dân.


Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp tiếp nhận 985 đơn khiếu nại - tố cáo, giải quyết thành công 944 đơn, số vụ chưa giải quyết 41 vụ; số vụ hòa giải thành 1.134 vụ, không thành và hướng dẫn, chuyển cơ quan chức năng giải quyết 193 vụ.


Các cấp Hội thành lập mô hình điểm Quyết định số 81 có 202 mô hình, trong đó, cấp huyện 28 mô hình, cấp xã 174 mô hình.


Cấp huyện thành lập 16 CLB “Nông dân với pháp luật” có 141 thành viên, cấp xã thành lập 141 CLB có 1.257 thành viên.


Các cấp Hội trong thành phố duy trì việc tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nông dân.


Các tổ chức Hội ND trên địa bàn thành phố đã phối hợp tổ chức 119 lớp tập huấn với 6.860 lượt người tham dự,  tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được 2.241 cuộc, có 64.410 lượt cán bộ, hội viên nông dân dự; phối hợp các Trung tâm trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được 633 cuộc với 2.298 lượt hội viên, nông dân tham gia.


Trong năm, các cấp Hội trên địa bàn thành phố phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các Sở, ban ngành tiếp tục triển khai tuyên truyền và thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở như: Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, Kết luận số 120-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua đó tổ chức được 1.022 cuộc phổ biến về quy chế dân chủ ở cơ sở, có 25.360 lượt người tham dự.


Có trên 40.000 lượt hộ dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng quy ước ấp văn hóa, kết quả cuối năm có 524/524 ấp, khu vực trên địa bàn thành phố được tái công nhận ấp, khu vực văn hóa, có 72/72 xã, phường được công nhận và tái công nhận xã, phường văn hóa.


Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, tranh thủ sự hỗ trợ của Ủy Ban nhân dân và các ngành có liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Hội ND các cấp tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phát huy vai trò của Hội ND cơ sở trong các tổ hòa giải những mâu thuẫn nhỏ tại địa phương, không để hội viên, nông dân khiếu kiện đông người, vượt cấp.

 

Nguyễn Bích
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp