Hội ND Tuyên Quang: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cho 139 nghìn lượt hội viên, nông dân
10:03 - 28/12/2020
(KNTC) - Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2020, các cấp Hội ND đã tổ chức và phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 139.000 lượt hội viên, nông dân.

(Ảnh minh họa)
Hội ND từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Biên soạn 7.600 cuốn tài liệu tuyên truyền trên "Bản tin nông dân Tuyên Quang" phát hành đến 100% cơ sở và 1.680 chi Hội; lồng ghép thông qua các buổi hội thảo, tọa đàm; sinh hoạt Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật"...

Nội dung tuyên truyền tập trung vào: Việc tuyên truyền triển khai thực hiện Quyết định 81, các văn bản quy phạm pháp luật như Hiến pháp năm 2013, Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Tiếp công dân, Pháp lệnh thực hiện dân chủ xã , phường, thị trấn, Luật Đất đai...

Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 220 cán bộ, hội viên, nông dân; phối hợp tuyên truyền, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 1.345 lượt hội viên, nông dân; phối hợp hòa giải 127 vụ việc mâu thuẫn ở cơ sở.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ, hội viên, nông dân trong việc chấp hành pháp luật, hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện tại các địa phương trong tỉnh.
Đức Thịnh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp