Hội ND Thừa Thiên Huế: Tuyên truyền trên 2.200 buổi các chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước
11:00 - 25/12/2020
(KNTC) Năm 2020, Hội ND tỉnh  đã trực tiếp tổ chức 11 lớp tập huấn cho 650 hội viên,  nông dân của Luật Hòa giải ở cơ sở và hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; duy trình sinh hoạt 6 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”.

Ảnh minh họa
 
Hội ND tỉnh và cấp huyện trực tiếp tổ chức 63 lớp tuyền truyền về các chính sách về xây dựng nông thôn mới, về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống bạo lực gia  đình, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu cho 3.300 hội viên nông dân phát sóng 11 chuyên mục phát hành 3.850 cuốn Bản tin công tác Hội; tổ chức sinh hoạt thường xuyên 11 Câu lạc bộ “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nông thôn”, “Nông dân với pháp luật”.
Đối với việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ ở cấp huyện, trong năm UBND của huyện Phú Vang và thị xã Hương Thủy ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. Đối với 05 huyện, thị xã Hương Trà, thành phố Huế việc triển khai thực hiện Quyết định 81 được đưa vào nội dung chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội ND với UBND cùng cấp. Hiện nay, hoạt động phối hợp được đẩy mạnh thông qua công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, cung cấp bản tin Tư pháp và hoạt động hòa giải ở cơ sở.
Hội ND tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân. Hội ND các cấp đã phát huy vai trò giám sát và phối hợp với chính quyền địa phương, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chấp hành pháp luật, tham gia hòa giải hiệu quả các vụ việc mới phát sinh, góp phần làm giảm thiểu các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Kết quả, các cấp Hội phối hợp với các ngành liên quan giải quyết 397 đơn thư khiếu nại tố cáo của nông dân liên quan đến đất đai, đền bù giải phòng mặt bằng…, tham gia hòa giải thành 251 vụ liên quan đến ly hôn, tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trong nội bộ nông dân.
 
Trong năm, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII, đặc biệt vận động cán bộ, hội viên nông dân chủ động phòng chống dịch, tránh tụ tập đông người, thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng dịch theo tinh thần Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả, các cấp Hội đã tổ chức 2.216 buổi tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho 111.447 hội viên, nông dân, tổ chức 216 buổi tư vấn pháp luật cho 7.886 hội viên nông dân.
Thế Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp