Hội ND Quảng Ninh: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 12.500 lượt người
10:41 - 25/12/2020
(KNTC) - Năm 2020, các cấp Hội trong tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân.

Hội đã tổ chức 2 buổi tập huấn với 200 thành viên tham gia, tập trung vào các nội dung: Hướng dẫn nội dung, kỹ năng tuyên truyền, phương pháp thu thập thông tin, xử lý tình huống tranh chấp, mâu thuẫn, công tác hòa giải ở cơ sở; những chính sách liên quan đến việc đền bù giải phóng mặt bằng; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất tới hội viên, nông dân.
 
Thông qua hoạt động của 45 CLB “Nông dân với pháp luật”, Hội đã tổ chức 1.046 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 12.521 lượt người; phát 1.453 cuốn sách, 12.823 tờ rơi, tờ gấp và 5 phóng sự cùng 342 tin, bài với nội dung về pháp luật cho hội viên, nông dân ở 154 cơ sở Hội trên địa bàn tỉnh.
 
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua mô hình CLB “Nông dân với pháp luật”, “Trợ giúp pháp lý” đã góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật của hội viên, nông dân; tạo điều kiện để Hội tham gia giải quyết khiêu nại, tố cáo của nông dân. Các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân được tổ chức Hội trực tiếp và phối hợp tham gia hòa giải kịp thời.
 
Hội ND cấp tỉnh và 13/13 đơn vị cấp huyện đều cử lãnh đạo tham gia tiếp công dân định kỳ hàng tháng với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cùng cấp (cấp tỉnh vào ngày 15 hàng tháng, cấp huyện ngày mùng 01 và 15 hàng tháng, cấp xã vào thứ 5 hàng tuần hoặc khi phát sinh vụ việc).
 
Hội ND tỉnh cử lãnh đạo tham gia các buổi đối thoại giải quyết đơn thư khiếu nại của UBND các cấp để giám sát, phản biện bảo vệ quyền lợi cho hội viên, nông dân và công dân.
 
Trong năm, Hội đã cùng Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218; tích cực tham gia góp ý vào dự thảo Luật, các dự thảo Nghị quyết; đồng thời phối hợp, tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của Đoàn đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các sở, ngành của tỉnh.
Minh Sơn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp