Bình Phước: Thành lập mới 25 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”
15:22 - 18/12/2020
(KNTC)- Hội ND tỉnh tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ và ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan, UBND và Hội ND các cấp trong việc tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh.

ảnh minh họa
Hội ND tỉnh tham mưu Ban chỉ đạo ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 81; tổ chức thành lập mới 06 CLB “Nông dân với pháp luật” với 375 thành viên tham gia tại các xã: Minh Hưng (huyện Chơn Thành), Tân Hưng (huyện Đồng Phú), Nghĩa Trung (huyện Bù Đăng), Thanh Hòa (huyện Bù Đốp), Phước Minh, Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập); tổ chức 11 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo cho 1.192 cán bộ Hội cấp huyện, cơ sở, thành viên tổ hòa giải, tổ an ninh nhân dân thuộc 11 huyện, thị, thành phố; xây dựng được 03 mô hình cơ sở điểm thực hiện Quyết định 81 gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở 03 huyện: Phú Riềng, Bù Hớn Quản, thành phố Đồng Xoài.

Hội ND các huyện, thị, thành phố cũng chủ động tham mưu Ban chỉ đạo cùng cấp ban hành Kế hoạch thực hiện năm 2020; thành lập mới 19 CLB “Nông dân với pháp luật” với 1.330 thành viên tham gia; tổ chức 22 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo cho 2.090 cán bộ Hội ND cơ sở, chi Hội, thành viên tổ hòa giải, tổ an ninh nhân dân thuộc 111/111 cơ sở Hội trong tỉnh.

Năm 2020,  Hội ND các cấp đã phối hợp, tham gia hòa giải 94 vụ việc (có 54 vụ việc Hội trực tiếp hòa giải thành), nội dung chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai, tài sản, đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân; chủ trì, phối hợp cùng các ngành chức năng thực hiện 52 hội nghị tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như Luật Đất đai, Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật phòng chống tham nhũng, Luật hôn nhân, Luật tiếp Công dân, Luật hòa giải cơ sở... cho 5.460 người tham dự.

Đồng thời, Hội đã phối hợp Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh, Phòng Tư pháp các huyện, thị, thành phố tổ chức 45 hội nghị tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động cho 4.782 cán bộ, hội viên, nông dân tại 11 huyện, thị, thành phố.

111/111 cơ sở Hội tổ chức 212 buổi triển khai các nội dung Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn cho 20.140 lượt cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn; gắn việc thực hiện dân chủ ở cơ sở với các phong trào thi đua của Hội ở địa phương như phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; phong trào “Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh”... Hội tham gia giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua các hoạt động: Công khai lấy ý kiến của dân về các chủ trương, biện pháp của cấp ủy Đảng, chính quyền trong một số hoạtt động, điều hành, quản lý, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, các chương trình, dự án tại địa phương trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Ngân Khánh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp