Bình Dương: Duy trì sinh hoạt 68 CLB “Nông dân với pháp luật”
14:49 - 18/12/2020
(KNTC)- Từ đầu năm 2020, Hội ND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn các huyện, thị, thành Hội xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đến các cơ sở Hội với nội dung như: Chọn điểm thành lập CLB “Nông dân với pháp luật”; tổ chức tư vấn, trợ giúp pháp lý; tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tuyền truyền phổ biến giáo dục pháp luật; tham gia tiếp công dân, hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân và công tác kiểm tra, giám sát của Hội.

ảnh minh họa
Các cấp Hội tổ chức 1.135 cuộc  phổ biến, giáo dục pháp luật có 42.103 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự nhằm tuyên truyền, phổ biến những nội dung pháp luật có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật của hội viên, nông dân, giúp người nông dân tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, giải quyết kịp thời các vụ khiếu kiện của nông dân.

Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch thành lập và ra mắt 06 CLB “Nông dân với pháp luật” và tiếp tục duy trì sinh hoạt 68 Câu lạc bộ với 2.486 thành viên nòng cốt tham gia cùng với các cấp chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; các cuộc vận động thi đua yêu nước và các phong trào đảm bảo an ninh trật tự của địa phương.

Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý, Phòng tư pháp huyện tổ chức 167 cuộc tuyên truyền, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho 6.649 lượt người dự và 73 trường hợp được tư vấn, trợ giúp; cung cấp 14.500 tờ rơi tìm hiểu pháp luật về các lĩnh đất đai, môi trường, khiếu nại, tố cáo, an toàn thực phẩm; 234 quyển sổ tay pháp luật cho các CLB “Nông dân với pháp luật” và cơ sở Hội.

Các cấp Hội đã tích cực tham gia cùng với các cấp chính quyền trong việc tiếp công dân gồm có tiếp thường xuyên và tiếp định kỳ được 355 buổi về các nội dung kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo tập trung vào lĩnh vực đất đai như công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư thuộc các dự án Đại học Quốc gia; Khu liên hợp công nghiệp-dịch vụ và đô thị Bình Dương; các khu dân cư trên các địa bàn thị xã Thuận An, Dĩ An, Bến Cát; các tranh chấp đất đai trong nội bộ thân tộc; việc cấp và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lĩnh vực xây dựng, môi trường…

Các cấp Hội đã phối hợp 434 Hội đồng Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai xã, phường, tổ hòa giải khu, ấp… tham gia hòa giải thành 870 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, hướng dẫn thực hiện theo thẩm quyền 204 vụ việc; tham gia đối thoại, giải quyết 233 đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và công tác phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân, các sở, ngành liên quan với các cấp Hội trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân được triển khai tích cực, đạt hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân về vị trí, vai trò của tổ chức Hội và hội viên, nông dân trong tham gia xây dựng chính quyền, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng pháp luật; đồng thời, ổn định trật tự xã hội ở địa phương, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư, góp phần hạn chế các vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp nhằm ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.
Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp