Đắk Lắk: Phối hợp tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trên 10.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân
13:04 - 30/11/2020
(KNTC)- Năm năm qua, các cấp Hội trong tỉnh đã phối hợp với ngành Tư pháp tổ chức 1162 buổi tư vấn, trợ giúp pháp lý cho 10.477 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.

(Ảnh minh họa)

Thực hiện đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với thực tiễn, các cấp Hội phối hợp hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ thành lập 332 mô hình kinh tế tập thể, đặc biệt thành lập 67 hợp tác xã hoạt động trong các lĩnh vực, tổ chức gần 8.470 buổi cho trên 701 ngàn lượt hội viên, nông dân về các chính sách, pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn như: Kinh tế tập thể cho gần 1.053.000 lượt người; bảo vệ môi trường cho 323.120 lượt người; an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động cho trên 645.960 lượt người; Luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em cho 116.220 lượt người; Luật An ninh mạng cho trên 40.400 lượt hội viên; Luật Bảo hiểm y tế cho 100% hội viên. Từ đó, các cấp Hội đã vận động  gần 255.400 hộ đăng ký thực hiện tốt các quy định về đảm bảo an toàn giao thông, không có người phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội; vận động 4.139 hội viên, nông dân đăng ký bảo hiểm xã hội tự nguyện; vận động  trên 216.872 hộ đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp và đăng ký cam kết sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn.


Nổi bật trong công tác tuyên truyền, các cấp Hội phối hợp với các ngành tổ chức 07 cuộc thi hòa giải viên giỏi cấp xã thu hút hơn 1.500 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự, 11 Hội thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường, hội thi Tìm hiểu về pháp luật bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và 19.979 nông dân tham gia thi viết tìm hiểu về pháp luật.


Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội làm công tác tuyên tryền, phổ biến pháp luật, 5 năm qua, Hội ND tỉnh phối hợp tổ chức 15 lớp tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho trên 1.860 lượt cán bộ Hội, đồng thời tập huấn về an toàn giao thông cho trên 1.170 lượt cán bộ, hội viên; Luật An ninh mạng và Luật An toàn thông tin mạng cho 300 cán bộ Hội; Luật Bảo hiểm xã hội cho hơn 1.370 lượt người; Luật Hợp tác xã cho 1.190 lượt cán bộ, HVND; phòng chống Ma túy cho 370 lượt cán bộ; phòng, chống tín dụng đen cho trên 1.200 lượt; triển khai bộ Luật hình sự năm 2015 cho trên 2000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.


Có thể nói, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm chấp hành trong thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân. Nông dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh./.


Thanh Bình
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp