Hội ND Bắc Ninh: Tích cực phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân
16:43 - 27/11/2020
(KNTC) - Năm 2020, các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn như: Hiến pháp, Bộ luật Hình sự, Dân sự, Lao động, Luật đất đai năm 2013, Phòng chống mua bán người, Khiếu nại, Tố cáo, An toàn thực phẩm, Giao thông đường bộ thông qua các buổi tập huấn, tọa đàm, hội thi, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, phát tài liệu, tuyên truyền lồng ghép các buổi sinh hoạt chi/tổ Hội, Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật", tuyên truyền trên website Hội Nông dân tỉnh, phát tài liệu, tờ rơi, phối hợp tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở cho hội viên, nông dân. 

Kết quả, Hộiđã tổ chức 65 cuộc tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật cho 3.811 lượt cán bộ, hội viên, nông dân; tổ chức 17 cuộc tọa đàm, hội thảo, hội thi chuyên đề Nông dân tìm hiểu pháp luật với 8.360 lượt cán bộ, hội viên tham dự; lồng ghép tổ chức tuyên truyền pháp luật trong các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội, Câu lạc bộ Nông dân với hàng nghìn lượt cán bộ, hội viên tham gia.
 
Ngoài ra, các cấp Hội còn thường xuyên vận động gia đình hội viên, nông dân trên địa bàn ký cam kết không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội. Hằng năm, các cấp Hội đều tổ chức những hoạt động cụ thể, tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tọa đàm, treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng "Ngày pháp luật".
 
Nhằm cung cấp tài liệu tuyên truyền đồng thời hỗ trợ các buổi sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu pháp luật của hội viên, nông dân, các cấp Hội đã khai thác 3.518 cuốn tài liệu, tờ rơi về những điều cần biết về tội phạm buôn bán người, di cư an toàn, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, Luật đất đai năm 2013... làm tài liệu tuyên truyền tại cơ sở.
 
Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh phát hành tài liệu hướng dẫn sinh hoạt hội viên, trong đó xây dựng trang phổ biến pháp luật, đã biên soạn các bộ câu hỏi tìm hiểu một số văn bản pháp luật như Hiến pháp năm 2013, Luật an toàn thực phẩm... đưa vào tài liệu đồng thời đăng tài trên website Hội ND tỉnh làm tài liệu tuyên truyền, sinh hoạt cho cán bộ, hội viên, nông dân.
 
Thực hiện Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Tố cáo, các cấp Hội trong tỉnh xây dựng lịch tiếp công dân, thực hiện tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của hội viên, nông dân theo quy định. Trong năm, đã phối hợp hòa giải 125 vụ mâu thuẫn gia đình, làng xóm.
 
Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, hội viên, nông dân trong việc chấp hành pháp luật, giám sát việc thực hiện pháp luật, tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Minh Sơn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp