Hải Dương: Trợ giúp pháp lý 115 buổi cho 6.330 lượt người dự
09:42 - 25/11/2020
(KNTC)- Trong năm 2020, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã thành lập 08 đoàn kiểm tra chuyên đề về công tác xây dựng, quản lý Quỹ HTND, hoạt động phối hợp với Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT; kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân tại 12 huyện (TP, TX) và 48 cơ sở; HND các huyện (TP, TX) kiểm tra 317 cơ sở và 722 chi hội; HND cơ sở kiểm tra được 1.031 lượt chi Hội, 1.375 lượt tổ Hội. 
Hội ND Hải Dương tập huấn kiến thức pháp luật cho hội viên, nông dân

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc triển khai thực hiện Điều lệ, Nghị quyết, xây dựng chương trình công tác trọng tâm và thực hiện các chỉ tiêu thi đua của Hội; Kết luận số 61 của Ban Bí thư và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ, nguồn vốn vay của các Ngân hàng, việc thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền …

 
Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh, Ủy ban MTTQ, Sở NN&PTNT, Sở Công thương tỉnh về giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014-2020, Hội Nông dân tỉnh đã tham mưu cho Ban chỉ đạo Chương trình phối hợp xây dựng Kế hoạch giám sát năm 2020, tổ chức giám sát trong thời gian từ tháng 11-12/2020.

 
Tiếp tục thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND tỉnh đã xây dựng mới 06 mô hình “Cơ sở Hội tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân” tại 6 cơ sở Hội, nâng tổng số mô hình toàn tỉnh lên 18 mô hình.

 
Hội trực tiếp và phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức 08 lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng giải quyết khiếu nại tố cáo và hòa giải trong tranh chấp đất đai cho tổng số 560 cán bộ, hội viên nông dân, tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở.

 
Các cấp Hội đã tham gia tiếp dân được 1.746 buổi với 4.216 lượt người; tham gia hòa giải thành 796/986 vụ, trong đó có 188 vụ do Hội trực tiếp hòa giải thành công; tham gia giải quyết 351 đơn thư, tiếp nhận và giải quyết 41 đơn thư thuộc thẩm quyền trực tiếp gửi đến Hội; Phối hợp tổ chức trợ giúp pháp lý được 115 buổi cho 6.330 lượt người dự.

 
Các cấp Hội đã tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác Hội và phong trào nông dân, thông qua việc tiếp tục thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 05-CT/TW, Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Tích cực tham gia phản biện, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn bản của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.

 
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội và Tỉnh ủy Hải Dương, Ban Thường vụ HND tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến góp ý trực tiếp tại hội nghị, bằng văn bản và chỉ đạo các cấp Hội tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, hội viên nông dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 

Kết quả cấp tỉnh đã có 9 ý kiến tham gia đóng góp trực tiếp tại hội nghị và 3 ý kiến góp ý bằng văn bản; cấp huyện và cơ sở đã có trên 1.200 lượt ý kiến góp ý. Đa số các ý kiến tập trung vào các nội dung chủ yếu về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

 
Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội trên các lĩnh vực: Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát xây dựng các công trình công cộng trong chương trình xây dựng nông thôn mới, việc cấp ngân sách cho MTTQ và các đoàn thể cấp huyện và cơ sở; việc cấp thẻ y tế cho người nghèo, việc chấp hành pháp luật ở địa phương...

 
Các cấp Hội chủ động phối hợp với chính quyền, công an, quân đội tích cực tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên nông dân nắm vững nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm số lượng, chất lượng; vận động con em nông dân thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự, lên đường nhập ngũ đạt chỉ tiêu giao quân; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa.
 

Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội thành lập mới và duy trì hoạt động của 21 mô hình tự quản về an ninh trật tự ở cơ sở, 84 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, tham gia hòa giải, giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nông dân từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Đã có 305.385 gia đình không có người mắc tệ nạn xã hội; 298.115 gia đình không có người vi phạm ATGT.

 
Tuy nhiên, công tác giám sát và phản biện xã hội chưa có nhiều chuyển biến, còn mang tính hình thức, trong khi năng lực của cán bộ Hội, nhất là cấp cơ sở còn hạn chế, thiếu nguồn lực và điều kiện vật chất.

 
Thời gian tới, các cấp Hội tích cực phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; tổ chức cho hội viên, nông dân thực hiện tốt việc tham gia giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Phối hợp với các ngành chức năng giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nông dân tại cơ sở, không để hội viên, nông dân khiếu kiện vượt cấp.
 
 

Lâm Hùng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp