Hội ND Bạc Liêu: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 83 nghìn cán bộ, hội viên, nông dân
10:57 - 18/11/2020
(KNTC) - Sau 5 năm thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 83.520 cán bộ, hội viên, nông dân.

(Ảnh minh họa)
Hội ND tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội trong tỉnh triển khai thực hiện 1.807 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Phát hành tờ gấp, sổ tay; sinh hoạt chi, tổ Hội, lồng ghép thông qua các buổi hội thảo, tọa đàm; sinh hoạt Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật"; các cuộc thi; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật... Nội dung tuyên truyền tập trung vào: Việc tuyên truyền triển khai thực hiện Quyết định 81, các văn bản quy phạm pháp luật như Hiến pháp năm 2013, Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Tiếp công dân, Pháp lệnh thực hiện dân chủ xã , phường, thị trấn, Luật Đất đai...

Bên cạnh đó, Hội ND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý giai đoạn 2016 - 2020; khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý của hội viên, nông dân; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực, hỗ trợ nghiệp vụ cho cán bộ Hội làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý; tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật; phối hợp tổ chức 111 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 3.324 lượt hòa giải viên ở cơ sở.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ, hội viên, nông dân trong việc chấp hành pháp luật, hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, góp phần ổn định tình hình xã hội trong tỉnh.
Minh Hưng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp