Đăk Nông: Phối hợp hòa giải thành trên 4.400 vụ việc
14:47 - 01/12/2020
(KNTC) - Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về Hòa giải ở cơ sở; Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng các Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật Hòa giải ở cơ sở đến các cấp Hội và củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên theo quy định.
Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ Hội làm công tác hòa giải ở cơ sở luôn được quan tâm (Ảnh minh họa)Toàn tỉnh hiện nay có 713 tổ hòa giải/713 thôn, buôn, bon, tổ dân phố, với tổng số hòa giải viên 4.734 thành viên, bình quân mỗi tổ hòa giải có từ 5 - 7 hòa giải viên.


Hằng năm, Hội phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành ở các cấp Hội trên địa bàn tỉnh thông qua hội nghị, tập huấn, hội thảo, các buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt chi, tổ Hội, sinh hoạt Câu lạc bộ (CLB) “Nông dân với pháp luật”, phát hành tờ rơi, tờ gấp, tuyên truyền pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh địa phương, của tỉnh và huyện, thị xã; trên Báo chí, Tủ sách pháp luật, Bản tin của Hội ND, qua công tác hoà giải, qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật.


Kết quả, qua 5 năm, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 5.789 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 394.143 lượt hội viên, nông dân, số vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra trên địa bàn tỉnh trên 6.192 vụ việc.


Hội phối hợp với các tổ hòa giải trên địa bàn hòa giải thành trên 4.407 vụ việc, không thành 1.785 vụ việc.


Các vụ việc hòa giải tại cơ sở chủ yếu là các tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, các mâu thuẫn khác tại địa phương. Từ những kết quả hòa giải đã đạt được góp phần tích cực trong việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, hạn chế xảy ra những vụ việc mâu thuẫn, xích mích kéo dài dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, từng bước giúp hội viên, nông dân, lực lượng hòa giải viên nâng cao kiến thức pháp luật.


Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ Hội làm công tác hòa giải ở cơ sở luôn được quan tâm. Hiện nay, 100% cán bộ Hội làm công tác hòa giải được tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật.


Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tổ chức triển khai học tập, quán triệt các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức như: Triển khai tại các cuộc họp Chi bộ, họp cơ quan, các cuộc họp của các tổ chức đoàn thể.


Thực hiện công khai về chủ trương, chính sách; tài chính về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí hợp pháp khác; việc quản lý, sử dụng biên chế, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, tổ chức phong trào thi đua, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động cán bộ, quy trình giới thiệu cán bộ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch đơn vị, quy trình đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức; thực hiện tốt chế độ chính sách nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, mua sắm tài sản.
 

Nhìn chung, hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Hội cũng như ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân tại địa phương.
Bảo Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp