Các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật MTTQ Việt Nam
14:37 - 01/01/2021
(KNTC) - Qua 5 năm triển khai thực hiện Luật MTTQ Việt Nam, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân trong tình hình mới.
Các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch, nghị quyết của Hội (Ảnh minh họa)Thực hiện Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Hội về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân, các cấp Hội đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng phù hợp với nông dân như: Qua sinh hoạt chi Hội, tổ Hội, Câu lạc bộ nông dân, các chương trình, dự án; phát hành các ấn phẩm báo, tạp chí, bản tin, trang thông tin điện tử, chuyên trang, chuyên mục và tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và các địa phương, gắn với thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; Hội thi Tuyên truyền viên giỏi, Nhà nông đua tài...


Các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch, nghị quyết của Hội, nhất là những nghị quyết, chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế; vận động tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và các hình thức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.


Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền các gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình, điển hình tiêu biểu, phổ biến các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới; giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng; kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, định hướng tư tưởng cho hội viên, nông dân.


Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được đẩy mạnh, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ở nông thôn trong sạch, vững mạnh và xây dựng đội ngũ đảng viên, hội viên gương mẫu. 


Nhận thức chính trị, tư tưởng, ý thức cảnh giác cách mạng của nông dân được nâng cao. Tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường vươn lên và sự đồng thuận của nông dân được phát huy, niềm tin của nông dân với Đảng và Nhà nước tiếp tục được củng cố.


Cùng với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội NDVN đã tổ chức phát động hưởng ứng Cuộc vận động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tối thiểu một ngày lương.


Thường trực Trung ương Hội đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán cho các hộ gia đình nông dân nghèo đại diện các vùng miền trong cả nước.


Trung ương Hội đã phối hợp tổ chức các chương trình từ thiện xã hội, như: Hỗ trợ, cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ quét tại các tỉnh: Sơn La, Hòa Bình, Ninh Bình, Nghệ An...; khoan tặng giếng nước và xây dựng vườn rau dinh dưỡng tại tỉnh Điện Biên và Lào Cai; tặng thuyền cho nông dân ở rốn lũ huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh); tặng quà đầu năm học mới và tổ chức trung thu cho trẻ em nghèo ở huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai); tặng học bổng, máy tính và áo ấm cho học sinh, nông dân nghèo tỉnh Điện Biên...


Các cấp Hội tích cực vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tài trợ  quà Tết cho hộ nghèo, vận động nông dân tham gia xây mới nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tặng quà cho gia đình chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn…


Các cấp Hội tham gia với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu nhân sự và tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện trách nhiệm của cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020; tập hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của nông dân chuyển đến Mặt trận Tổ quốc, các đại biểu dân cử để phản ánh tại các kỳ họp của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; vận động hội viên, nông dân tham gia Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đóng góp ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, tham gia tổ chức “Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc” ở cơ sở.


Có thể khẳng định, công tác thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tác động tích cực đến công tác Hội và phong trào nông dân. Việc đoàn kết trong nông dân và tổ chức Hội ngày càng củng cố góp phần phát triển nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân.

Tiến Định
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp