Kiên Giang: Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trên 11.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân
15:38 - 29/10/2020
(KNTC)- Năm năm qua các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 426 cuộc trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho 11.239 lượt cán bộ, hội viên, nông dân và đối tượng chính sách.

(Ảnh minh họa)

Gắn với tổ chức các buổi trợ giúp pháp lý lưu động, các cấp Hội tăng cường phối  hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Sinh hoạt của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, qua hệ thống truyền thanh, truyền hình, các lớp tập huấn, tổ chức  945  cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hôn nhân và gia đình, các chủ trương Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho 5.360 lượt người. Trong các buổi tuyên truyền đã phát 12.000 tờ rơi, tờ bướm, cung cấp trên 1.256 đầu sách pháp luật các loại cho các câu lạc bộ và các nhóm cộng tác viên.

Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức  62 lớp tập huấn cho trên 2.960 lượt cán bộ Hội cơ sở, thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” và mạng lưới tuyên truyền viên, hòa giải viên tại cơ sở.

Trong hệ thống, các cấp Hội đã nhận 3.240 đơn, thư (cấp cơ sở 2.840 đơn, thư; cấp huyện 400 đơn thư; cấp tỉnh có 09 đơn, thư),  trực tiếp giải quyết 260 đơn thư (ở cơ sở) thuộc thẩm quyền của Hội; phối hợp với các ngành giải quyết 2.795 đơn, thư; hướng dẫn 445 trường hợp chuyển đến các cơ quan có chức năng giải quyết. Đa số các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nông dân đều liên quan đến đất đai, giải quyết chế độ chính sách, bình xét hộ nghèo, giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, khai thác tài nguyên trái phép …Tại các buổi tiếp dân, các cấp Hội hướng dẫn, phối hợp giải quyết kịp thời, thấu tình, đạt lý, đúng pháp luật nhận được sự đồng thuận của người khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh công tác tổ chức tiếp công dân tại trụ sở cơ quan, trong 5 năm, các cấp Hội tích cực tham gia với các cơ quan chức năng tiếp 7.805 lượt công dân, nhận 10.660 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó có 8.550 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước đã giải quyết, 2.110 đơn đang trong quá trình giải quyết, số đơn chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết 1.515 đơn. Các vụ việc khiếu nại tập trung đông người, phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền của các địa phương được giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật, đặc biệt là khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, góp phần giữ vững ổn định tình hình, tạo môi trường thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Năm năm qua, các cấp Hội phối hợp với ban, ngành hòa giải được 1.340 vụ trong đó Hội trực tiếp tham gia hòa giải 460 vụ, cử cán bộ Hội phối hợp 880 vụ cho hội viên nông dân. Nội dung chủ yếu khiếu nại về tranh chấp đất đai, tranh chấp dân sự, bồi hoàn giải tỏa. Qua tiếp dân, Hội đã tuyên truyền vận động hội viên, nông dân chấp hành và tuân thủ trình tự pháp luật; khiếu nại tố cáo đúng cơ quan, đúng cấp có thẩm quyền, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp.

 

Nhìn chung, công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân đã góp phần hoà giải những vụ tranh chấp nhỏ trong nội bộ nông dân với tỷ lệ hoà giải thành cao nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự, hạn chế khiếu kiện vượt cấp tại địa phương./.
Hồng Minh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp