Hội ND Tuyên Quang: Xây dựng 140 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật"
12:02 - 28/10/2020
(KNTC) - Thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, 5 năm qua các cấp Hội trong tỉnh đã xây dựng và duy trì hoặt động 140 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật".

(Ảnh minh họa)
Hiện nay, toàn tỉnh có 5.569 thành viên tham gia các Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" với nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện của địa phương. Thông qua Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" hội viên, nông dân được tuyên truyền, cung cấp, tiếp cận các kiến thức pháp luật cơ bản, liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ, đời sống, sản xuất.

Các cấp Hội đã chủ động tuyên truyền, tổ chức 1.423 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 52.317 hội viên, nông dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Đất đai... thông qua các hình thức tuyên truyền như sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi, tổ Hội, sinh hoạt Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật"; tờ rơi, tờ gấp; hệ thống truyền thanh...

Thời gian tới, các cấp Hội ND tiếp tục củng cố, duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" nhằm tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và kịp thời nắm bắt tâm tư, giải quyết vướng mắc của hội viên, nông dân trong tỉnh.
Anh Quân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp