Ninh Bình: Tổ chức 134 buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật
10:21 - 17/09/2020
(KNTC) – Năm 2020, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh  chỉ đạo các huyện, thành Hội xây dựng kế hoạch kiểm tra của đơn vị, tổ chức kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội NDVN, Điều lệ Hội; triển khai thực hiện 03 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII; tình hình thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ.
Các cấp Hội tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên (Ảnh minh họa)Hội tổ chức 138 cuộc kiểm tra ở 8/8 huyện, thành phố và 141/141 cơ sở Hội.


Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị thực hiện đúng Nghị quyết, Chỉ thị, hướng dẫn của tổ chức Hội cấp trên, không có tổ chức, cá nhân nào vi phạm, bị kỷ luật.


Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát đã giúp các cấp Hội nhận thức rõ các ưu điểm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, phát hiện những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.


Hội ND tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội về đóng góp vào dự thảo Nghị định quy định về tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp và dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi.


Hội ND các cấp tham gia tiếp 26 lượt hội viên, nông dân phản ánh, kiến nghị. Bên cạnh đó, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường, các cấp Hội toàn tỉnh tổ chức 134 buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục phát luật bằng nhiều hình thức phong phú; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật cho hội viên, nông dân.


Bên cạnh đó, các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.


Các cấp Hội đã chủ trì và phối hợp 34 triển khai buổi giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, 13 buổi giám sát việc triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, 21 buổi giám sát xây dựng nông thôn mới, 51 buổi giám sát thực hiện theo Nghị quyết 42 của Thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid - 19, qua đó góp phần cùng các cấp, các ngành phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.


Việc triển khai mô hình “Dân vận khéo” được các cấp Hội ND trong tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo.


Các cấp Hội tiếp tục và đăng ký thực hiện 251 mô hình, điển hình Dân vận khéo trên các lĩnh vực.


Thông qua việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” có nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu được công nhận và nhân rộng.


Tới đây, các cấp Hội tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên, nhất là đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của các cấp Hội về vị trí, vai trò, nhiệm vụ và mục đích công tác kiểm tra, giám sát của Hội; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra.


Các cấp Hội tiếp tục nắm bắt tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tâm tư nguyện vọng và kiến nghị, đề xuất chính đáng của nông dân để đề xuất, tham mưu xây dựng chủ trương, cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị; phấn đấu Hội ND tỉnh và cấp huyện chủ trì tổ chức ít nhất 02 cuộc giám sát, 01 cuộc  phản biện xã hội, 01 hoạt động đối thoại; cấp xã tổ chức ít nhất 01 cuộc đối thoại, 01 cuộc giám sát và phản biện xã hội; tham mưu tổ chức đối thoại giữa hội viên, nông dân với cấp ủy, chính quyền địa phương.

 

Xuân Sơn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp