Hội ND Long An: Tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước
09:58 - 19/09/2020
(KNTC) – Sáu tháng đầu năm 2020, các cấp Hội tập trung tuyên truyền 3.040 cuộc về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến tình hình nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Nghị định 100 của Chính phủ, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác phòng, chống dịch Covid - 19, thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội cho 134.248 lượt người dự.
Hoạt động tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ, hội viên, nông dân trong việc chấp hành pháp luật (Ảnh minh họa)Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tích cực thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân tham đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền.


Trong 6 tháng đầu năm 2020, các cấp Hội trong tỉnh tổ chức 564 cuộc cho cán bộ, hội viên, nông dân góp ý 125 lượt ý kiến vào dự thảo các văn bản của UBND, HĐND và các sở, ngành trên các lĩnh vực: Giao thông, xây dựng cơ bản, tài nguyên - môi trường, thủ tục hành chính, an ninh trật tự thông qua các cuộc họp Ban Chấp hành, sinh hoạt chi, tổ Hội, sinh hoạt Câu lạc bộ nông dân.


Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tổ chức 3.963 cuộc tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân về các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 với 142.521 lượt hội viên, nông dân tham gia.


Đồng thời, Hội tham gia vận động và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch thông qua việc phát 47.152 tờ rơi, cấp phát 56.439 khẩu trang y tế, 6.415 khẩu trang vải, 1.308 chai nước rửa tay, 282 bánh xà phòng cho hội viên, nông dân; vận động khai báo y tế tự nguyện.


Kết quả, có 72.976 cán bộ, hội viên, nông dân khai báo qua điện thoại di động, 6.794 người thực hiện khai giấy.


Thực hiện giãn cách xã hội, các cấp Hội tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; vận động tạm hoãn 804 đám, tiệc (cưới, giỗ, sinh nhật…).


Ngoài ra, các cấp Hội còn đẩy mạnh tuyên truyền vận động hỗ trợ người gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 và hỗ trợ các hộ bị thiệt hại do hạn mặn.


Mỗi cán bộ Hội từ tỉnh đến huyện đóng góp 1 ngày lương, mỗi hội viên, nông dân góp ít nhất 10.000 đồng/người. Kết quả cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh đã góp 65.770.000 đồng (nộp Uỷ ban MTTQ tỉnh, huyện); vận động ủng hộ 396.700.000 đồng (trong đó tiền mặt là 52.116.000 đồng) mua quà cho hộ nghèo, khó khăn và các lực lượng phòng chống dịch Covid-19 trên các tuyến biên giới.


Thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị về ban hành quy chế giám sát phản biện, xã hội của UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, năm 2020 Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát thực hiện Quyết định 51 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản các công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh và giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng, việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp theo Luật Đất đai năm 2013, sẽ tổ chức giám sát trong quý III; xây dựng kế hoạch phản biện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2021, tổ chức phản biện trong quý IV-2020.


Các huyện, thị, thành Hội phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát nhiều chuyên đề liên quan đến tình hình nông dân ở nông thôn như: Việc thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới; công tác dạy nghề nông thôn, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội cho người nghèo, việc chi hỗ trợ cho các hộ ảnh hưởng do dịch Covid- 19...Có thể khẳng định, hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ, hội viên, nông dân trong việc chấp hành pháp luật, hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, góp phần ổn định tình hình chính trị ở địa phương.


 
Bảo Lý
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp